2 november håller Eric Jeansson, geodatastrateg, ett digitalt lunchföredrag om stadens digitala tvilling.

Nyfiken på framtidens Göteborg? Vid fem digitala lunchföreläsningar under hösten berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”.

Den 2 november 2020 kl.12.30 pratade Eric Jeansson, geodatastrateg, om Göteborgs framtida digitala tvilling, Virtuella Göteborg. En 3D-modell av Göteborgs hela kommun som bland annat ska göra det lättare att visualisera och simulera olika stadsutvecklingsprojekt.

Tidigare har föreläsningarna hållits på Stadsbiblioteket 300 m2, men då det inte är möjligt i nuläget prövar stadsbyggnadskontoret nu att sända föreläsningarna digitalt och hoppas samtidigt kunna nå fler som är intresserade av stadsutveckling.

Det här föredraget är ett samarbete med Visual Arena.

Se föredraget i efterhand

Då föredragen är otextade kan vi p.g.a. tillgänglighetskäl enbart visa inspelningen 14 dagar efter publicering. 

Publicerad 29 oktober 2020 (Uppdaterad 26 april 2021)