Vad innebär det att adresser och baskarta är fria för nedladdning? Det handlade det digitala lunchföredraget om den 16/11.

Nyfiken på framtidens Göteborg? Vid fem digitala lunchföreläsningar under hösten berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”.

Den 16 november 2020 pratade Gunnar Blide, verksamhetsutvecklare på stadsbyggnadskontoret, om de öppna geodata i Göteborg som stadsbyggnadskontoret har släppt - som idag kan användas helt utan avgifter och restriktioner.

Tidigare har föreläsningarna hållits på Stadsbiblioteket 300 m2, men då det inte är möjligt i nuläget prövar stadsbyggnadskontoret nu att sända föreläsningarna digitalt och hoppas samtidigt kunna nå fler som är intresserade av stadsutveckling.

Se föredraget i efterhand

Då föredragen är otextade kan vi p.g.a. tillgänglighetskäl enbart visa inspelningen 14 dagar efter publicering. 

Publicerad 12 november 2020 (Uppdaterad 26 april 2021)