Visualisering av området för detaljplanen som handlar om att bygga ut Rättscentrum och komplettera med ytterligare kontor och bostäder.

Nyfiken på framtidens Göteborg? Vid fem digitala lunchföreläsningar under hösten berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”.

Den 14 december 2020 kl. 12.30–13.00 höll Frida Kjäll, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, ett föredrag med titeln Poliser, studenter och tennis – så ska området runt Smålandsgatan leva upp.

Tidigare har föreläsningarna hållits på Stadsbiblioteket 300 m2, men då det inte är möjligt i nuläget prövar stadsbyggnadskontoret nu att sända föreläsningarna digitalt och hoppas samtidigt kunna nå fler som är intresserade av stadsutveckling.

Se föredraget i efterhand

Då föredragen är otextade kan vi p.g.a. tillgänglighetskäl enbart visa inspelningen 14 dagar efter publicering. 

Frågor från föreläsningen

Under lunchföreläsning kom det in några intressanta frågor precis innan avslutningen. Frågorna är anpassade till publicering och inte ordagrant som de skrev i chatten. Här kommer svaren.

Har ni använt er av till exempel VR-teknik för att få återkoppling på detaljplanen från studenter? Hur jobbar ni med inkludering i processen?

Nej, VR-teknik har inte använts i den här detaljplanen ännu. Däremot har vi arbetat med tidiga dialoger med boende och verksamma i området. Vi har även varit och träffat elever i årskurs 6 till 9 från skolan som finns i området. Dialogerna har varit en del av barnkonsekvensanalys och social konsekvensanalys.

Varför är huset för studentbostäder indraget från gatan på Bohusgatan?

Huset på Bohusgatan har ett fint söderläge och tanken är att det ska vara verksamheter i bottenvåningen som kan dra nytta av det. Det planeras vara publik verksamhet och många människor i rörelse utanför huset. Bland annat planerar SGS Studentbostäder ha sitt studentcenter och huvudkontor på platsen och det kommer förstås att påverka platsen.

 

Vad är syftet med att Ullevi Tennis ligger kvar på en sådan central plats? Har man utrett möjligheten att flytta verksamheten för att göra plats för mer kontor/bostäder i centrum?

Att Ullevi Tennisklubb skulle ligga kvar var en av förutsättningarna för fastighetskontorets markanvisning, så det är i sig inget som det tagits ställning till i förslaget för detaljplanen. Fastigheten som kommer att rymma tennisklubben planeras ha publik verksamhet mot gatan och att det finns en tennisklubb i området gör förstås att det finns människor i rörelse under dag- och kvällstid, vilket är bra för att få en mer livfull intryck av området.

Publicerad 10 december 2020 (Uppdaterad 26 april 2021)