Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg.

Tidigare har arkitekter, stadsplanerare och projektledare pratat om aktuella stadsutvecklingsprojekt under lunchkvartar på Stadsbiblioteket 300 m2, men då det inte är möjligt i nuläget prövar stadsbyggnadskontoret nu att sända föreläsningarna digitalt och hoppas samtidigt kunna nå fler som är intresserade av stadsutveckling.

Första tillfället var den 12 oktober 2020, klockan 12.30–13.00 då stadsarkitekt Björn Siesjö berättade om arbetet med Stadens siluett, en övergripande och generell vägledning som anger inriktningen för hur Göteborgs Stad ser på märkesbyggnader och höga hus och hur vi tar hand om och utvecklar stadens identitet och karaktär.

Se föredraget i efterhand

Då föredragen är otextade kan vi p.g.a. tillgänglighetskäl enbart visa inspelningen 14 dagar efter publicering. 

Publicerad 8 oktober 2020 (Uppdaterad 26 april 2021)