Bilden visar en framtidsvision för Gamlestaden.

Den 22 februari 2021 kl. 12.30–13.00 pratade Birgitta Lööf, processledare stadsbyggnad, stadsbyggnadskontoret om gestaltningsfrågorna som ständigt är aktuella när vi planerar och formar framtidens Göteborg. Det handlar om staden i stort såväl som för enskilda stadsrum och byggnader.

Föredraget ingår i serien digitala föreläsningar under rubriken ”Den nya staden” som tidigare har hållits på Stadsbiblioteket 300 m2, men då det inte är möjligt i nuläget började stadsbyggnadskontoret i höstas att sända föreläsningarna digitalt och har därmed kunna nå fler som är intresserade av stadsutveckling.

Se föredraget i efterhand

Då föredragen är otextade kan vi p.g.a. tillgänglighetskäl enbart visa inspelningen 14 dagar efter publicering. 

Publicerad 19 februari 2021 (Uppdaterad 26 april 2021)