Den 24 maj, kl 12.30 – 13.00, pratar Per Osvalds, projektledare på stadsbyggnadskontoret om hur Centralenområdet kan utvecklas och bli en ny stadsdel.

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. I utvecklingen av området ställs vi inför många komplexa frågor som behöver lösas och målsättningen är att det ska bli en sammanhållen och inbjudande stadsdel.

Föredraget ingår i serien digitala föreläsningar under rubriken ”Den nya staden” som under flera år hållits på Stadsbiblioteket 300 m2, men som sedan i höstas har sänts digitalt.

Se föredraget i efterhand

Då föredragen är otextade kan vi p.g.a. tillgänglighetskäl enbart visa inspelningen 14 dagar efter publicering.

Publicerad 20 maj 2021 (Uppdaterad 29 september 2021)