På Ringön på går stadsutveckling för fullt – men på ett annat sätt jämfört med många andra av Älvstadens områden. En viktig motor i det arbetet har jubileumssatsningen Saltet på Ringön varit.

Den 31 maj kl 12.30 kan du lyssna på Matilda Lindvall och Johan Red Top Larsson från Business Region Göteborg när de berätta om arbete de gjort, metoder som arbetats fram med verksamma på Ringön och Göteborgs Stad och framtiden nu när de gör sina sista månader på Ringön.

Föredraget ingår i serien digitala föreläsningar under rubriken ”Den nya staden” som under flera år hållits på Stadsbiblioteket 300 m2, men som sedan i höstas har sänts digitalt.

Se föredraget i efterhand

Då föredragen är otextade kan vi p.g.a. tillgänglighetskäl enbart visa inspelningen 14 dagar efter publicering.

Publicerad 26 maj 2021 (Uppdaterad 29 september 2021)