Jubileumsparkens utveckling pågår fram till 2023, i planerna ingår ett större saltvattenbad, större parkytor och bastun blir permanent.

Jubileumssatsningar

Här listar vi några av alla de jubileumssatsningar som bidrar till att utveckla Göteborg. Mer information om dessa och den digitala jubileumssändningen den 4 juni 2021 kl. 15–17 hittar du på www.goteborg2021.com.

Göteborgs fyller 400 år och det får saker att hända

Den 4 juni år 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre stad. Redan 2009 bestämde sig Göteborgs Stad för att använda 400-årsjubileet som milstolpe och katalysator i stadens utveckling. 

400-årsjubileet är en milstolpe att ta sikte på i många stadsutvecklingsprojekt för att skapa energi och få fart i processer till nytta för staden.

Engagerar hela staden

Tusentals idéer och förslag från göteborgare och perspektivgrupper summerades i en jubileumsplan samt i en idébok som återkoppling till göteborgarna. Genom jubileet är göteborgarnas idéer en del av stadens utveckling. Arbetet har hela vägen genomförts i en öppen process med utgångspunkten att göra idéer till verklighet och bidra till bestående värden för staden. Alla dessa idéer, drömmar och förslag ligger också till grund för de teman och mål som ska leda i visionens riktning. Hela vägen fram till jubileumsåret och långt därefter.

Visionen & vägen

Visionen för Göteborgs 400-årsjubileum är att: ”År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.”

För att även använda vägen fram till jubileumsåret som en möjlighet att utveckla Göteborg, har varje år ett särskilt fokus. Det betyder att stora delar av staden sjösätter och genomför insatser inom angelägna områden som t ex kultur, hållbarhet och kunskap samtidigt som fler bjuds in att vara med på vägen.

Barn hoppar ner i hamnbassängen i Jubileumsparken.

Göteborgarna har inför 400-årsjubileet uttryckt en önskan att komma närmare vattnet, och det är precis vad man får i Jubileumsparken.

Vi firar tillsammans

Den 4 juni 1621 skrev Gustav II Adolf på stadsprivilegierna och historien om Sveriges port mot väster kunde börja. Sedan dess har Göteborg formats av olika arkitekturstilar, nationaliteter och verksamheter. När staden 1921 fyllde 300 år, gjordes en omfattande satsning med Liseberg, Konstmuseet och Botaniska trädgården som bekanta resultat.

Inför 400-årsjubileet ser behoven och utmaningarna annorlunda ut och insatserna – som är grundade i göteborgarnas idéer – präglas av ambitioner och drömmar om en ännu bättre stad. Det är så vill vi fira vår stad och göra avtryck för framtiden.

”Vi vill vara lika modiga nu som då och skapa något som inte blåser över, utan har bestående värden för staden.”

– Vi vill vara lika modiga nu som då och skapa något som inte blåser över, utan har bestående värden för staden. Tillsammans arbetar vi för att göra Göteborg till en hållbar och öppen stad, säger Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

  • Emma Backman
  • Kommunikatör
Publicerad 28 februari 2018 (Uppdaterad 18 oktober 2021)