Jubileumsparkens utveckling pågår fram till 2023, i planerna ingår ett större saltvattenbad, större parkytor och bastun blir permanent.

Vad?

Visionen för Göteborgs 400-årsjubileum är att: ”År 2021 är Göteborg internationellt känd som en modig förebild för hållbar tillväxt. Vi är en innovativ, öppen och inkluderande stad där alla invånare känner mening och delaktighet.” (på grund av pandemin har huvuddelen av firandet av Göteborgs 400-årsjubileum flyttats till 2023).

För att även använda vägen fram till jubileumsåret som en möjlighet att utveckla Göteborg, har varje år ett särskilt fokus. Det betyder att stora delar av staden sjösätter och genomför insatser inom angelägna områden som t ex kultur, hållbarhet och kunskap samtidigt som fler bjuds in att vara med på vägen.

Den 4 juni år 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier. Det firar vi genom att tillsammans göra vår stad till en ännu bättre stad. När staden 1921 fyllde 300 år, gjordes en omfattande satsning med Liseberg, Konstmuseet och Botaniska trädgården som bekanta resultat.

Redan 2009 bestämde sig Göteborgs Stad för att använda 400-årsjubileet 2023 som milstolpe och katalysator i stadens utveckling. 

Hur

Tusentals idéer och förslag från göteborgare och perspektivgrupper summerades i en jubileumsplan samt i en idébok som återkoppling till göteborgarna.

Genom jubileet är göteborgarnas idéer en del av stadens utveckling. Arbetet har hela vägen genomförts i en öppen process med utgångspunkten att göra idéer till verklighet och bidra till bestående värden för staden. Alla dessa idéer, drömmar och förslag ligger också till grund för de teman och mål som ska leda i visionens riktning. Hela vägen fram till jubileumsåret 2023 och långt därefter.

Inför 400-årsjubileet ser behoven och utmaningarna annorlunda ut och insatserna – som är grundade i göteborgarnas idéer – präglas av ambitioner och drömmar om en ännu bättre stad. Det är så vill vi fira vår stad och göra avtryck för framtiden.

– Vi vill vara lika modiga nu som då och skapa något som inte blåser över, utan har bestående värden för staden. Tillsammans arbetar vi för att göra Göteborg till en hållbar och öppen stad, säger Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Jubileumssatsningar

Här listar vi några av alla de jubileumssatsningar som bidrar till att utveckla Göteborg. För mer information besök www.goteborg2021.com.

Barn hoppar ner i hamnbassängen i Jubileumsparken.

Göteborgarna har inför 400-årsjubileet uttryckt en önskan att komma närmare vattnet, och det är precis vad man får i Jubileumsparken.

  • Emma Backman
  • Kommunikatör
Publicerad 28 februari 2018 (Uppdaterad 10 januari 2022)