Verket på Rymdtorget är skapat av Elina Metso & Code 26.

Samverkansprojektet Artscape, där målningen på Rymdtorget var ett av 22 konstverk av 19 olika konstnärer, kom till under kulturåret 2016 som en uppladdning inför Göteborgs 400-årsjubileum. Konstverken finns i stadens samtliga stadsdelar, och nu har alltså ett antal av dessa fått en permanent ljussättning.

– En del av konstverken var ljussatta temporärt under 2016 och det blev så fint att vi ville göra ljussättningen permanent. Och nu är vi där, berättar Cecilia Olofsson på Göteborg & Co.

Förutom att sätta ljus på konsten bidrar ljussättningen också till stadsmiljön. Med ljus kommer såväl trygghet som tillgänglighet.

Det är fantastiskt vad belysning kan göra för tryggheten på en plats.

– Det är fantastiskt vad belysning kan göra för tryggheten på en plats. Jag tycker också att det känns bra att vi hittar ett sätt att arbeta tillsammans med fastighetsägare för att göra något för göteborgarna, säger Cecilia Olofsson.

Det är inte alla konstverk som har blivit ljussatta, men fler kommer det att bli allt eftersom.

Foto: Frida Winter

Planket med räven på Hjalmar Bergmans gata 2 är skapat av Elina Metso & Code 26.

Kaninerna på en husvägg i Härlanda Park är målade av konstnären Ana Maria.

Konstnären Yashs målning på Väderilsgatan 44-56 i Biskopsgården.

Publicerad 27 december 2018 (Uppdaterad 17 juli 2020)