Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum, Göteborg & Co.

För att fira Göteborgs 400-årsjubileum har göteborgarna bjudits in för att vara med och påverka i en öppen process. Engagerade medborgare har önskat vad de vill ha för att skapa en hållbar stad för framtiden.

– Göteborg använder jubileet som milstolpe för att förändra saker åt ett håll som vi gemensamt har kommit fram till, säger Therese Brusberg.

Många av önskemålen handlar om att komma nära vattnet, att mötas, öka förståelse mellan varandra och att minska klyftor.

– Det finns en riktning med hela jubileumsarbetet, och den innehåller en vision, fem mål och tre olika teman som vi arbetar efter. Kort sammanfattar vi dem med att säga att vi jobbar tillsammans för en ännu bättre stad.

Tusentals idéer har kommit in från allmänheten, perspektivgrupper, kommunala bolag och förvaltningar, näringsliv, akademi och föreningsliv. Många av önskemålen handlar om att komma nära vattnet, att mötas, öka förståelse mellan varandra och att minska klyftor.

Det regnar i snitt var tredje dag i Göteborg. Och med klimatförändringen kommer de svåra skyfallen att öka. Därför satsar Göteborg på att bli världsledande som regnstad. ”Rain Gothenburg” är en av många satsningar inför Göteborgs 400-årsjubileum 2021 som Therese Brusberg projektleder.

I jubileumsarbetet knyts det tydligt samman med Göteborgs Stads jämlikhetsarbete, som går under det passande namnet Jämlik Stad.

– Man kan säga att varje gång vi kan ställa oss frågan om ett beslut eller en idé gör att vi får en mer jämlik stad, då försöker vi välja den väg som ökar jämlikheten, säger Therese Brusberg.

Göteborgarnas idéer har mynnat ut i 45 olika symbolprojekt, som har prövats i förstudier, och av dem håller just nu ett 20-tal jubileumssatsningar på att förverkligas. Flera av dem är rena stadsutvecklingsprojekt, som Göteborgs stadslinbana, stadsparken Jubileumsparken i Frihamnen med bad, bastu och segling, bostadssatsningen Bostad2021 – som ska ge 7 000 extra bostäder – och att knyta samman staden genom blå och gröna stråk, där Kvillestråket är först ut. Jubileumsarbetet är långsiktigt och ett avstamp inför framtiden.

– Vi välkomnar nya initiativ och förslag hela tiden och uppmuntrar hållbara satsningar som gör staden ännu bättre för lång tid framöver, säger Therese Brusberg.

Tre teman för Göteborgs 400-årsjubileum.

1. Bygga broar. Att bygga broar mellan människor och minska avstånd. Göteborgs stadslinbana och den historiska stadsvandringen Göteborg berättar är två projekt under temat.
2. Nära vatten. Att komma nära stadens vatten i alla former, såsom havet, skärgården, hamnen, sjöarna, kanalerna, älven och även regnet. Jubileumsbad mitt i stan och Alla kan segla är två av temaprojekten.
3. Öppna rum. Att utveckla en öppen och tillåtande atmosfär genom nya kreativa mötesplatser.

Regnlekplatsen i Rhenströmsparken invigdes i december 2018 och är en del av jubileumssatsningen ”Rain Gothenburg”.

Publicerad 3 juli 2018 (Uppdaterad 17 juli 2020)