Gustav Adolfs torg som det kan ha sett ut på 1600-talet.

Den 4 juni 1621 sägs vara den dag då Göteborg föddes. Det var då dokumenten signerades som senare lade grunden till vår myllrande lilla storstad. På den tiden fanns det inte så mycket mer än träskmark och lera här i trakten. Men snart började den nya staden växa fram med Stora Hamnkanalen som utgångspunkt. Staden som senare kom att kallas norra Europas bäst befästa stad. För att fira Göteborg 400 år förra året togs det fram en historisk promenad och i väntan på det stora Jubileumsfirandet sommaren 2023 så blir det en repris för promenadstråket även i år.

– Genom den historiska promenaden vill vi visa hur olika framträdande platser kan ha sett ut för ungefär 300–400 år sedan. Vi har därför tagit fram 12 utkiksplatser där det är möjligt att uppleva den historiska staden, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.

Känn historiens vingslag, se dig omkring och upplev ett historiskt Göteborg

– Den historiska promenaden är en kul och lärorik upplevelse och en fin promenad för både göteborgare och besökare i vår vackra innerstad. Vi är mycket glada att den finns på plats även denna sommar, säger Therese Brusberg, chef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Visualiseringarna är hämtade från den 3D-modell av 1600-talets Göteborg som låg till grund för den film som togs fram till utställningen Göteborgs födelse på Stadsmuseet. Projektet var ett samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg & Co och Visual Arena vid Lindholmen Science Park.

Genom att kombinera stadens geografiska data med historiska data så är det möjligt att uppleva och förstå en sedan länge svunnen tid. Det är också ett sätt att studera det förgångna, att lära sig mer om stadens historia och hur staden kom att utvecklas från grundandet 1621 fram till idag. Stadsbyggnadskontoret använder redan idag samma teknik och metod för att visualisera framtida byggnader och boendemiljöer som ett stöd vid stadsplanering.

– Nu har vi i stället använt historiska data och kan ta med göteborgarna på en verklighetsbaserad tidsresa på deras egna gator och torg i 1600-talstappning, säger Eric Jeansson.

Så ta på dig promenadskorna och ge dig ut, känn historiens vingslag, se dig omkring och upplev Göteborg för 300 till 400 år sedan. Den historiska promenaden pågår till och med september.

De 12 historiska platserna

1 Drottningtorget
Vid platsen för Drottningtorget var det tidigare vallgrav. Åt väster i höjd med korvkiosken bakom Eggers uppfördes Nyeport. En av Göteborgs fem portar som senare skulle komma att kallas Drottningporten, därav torgets namn. Porten var av enklare snitt och låg väl skyddad bakom flera lager befästningsverk.

2 Järnvågen
Här står vi på Norra Hamngatan med vy över Järnvågen vilken var en mäktig byggnad som täckte i princip hela nuvarande Brunnsparken. Byggnaden uppfördes 1685 på en holme i kanalen. Här vägdes allt järn som skeppades ner för Göta älv för export ut i Europa. Järnvågen flyttade ner till Järnvågspiren vid Järntorget 1785 och då upphörde den verksamheten här. Huset brann tyvärr ner 1813 vilket då till slut gav möjlighet att uppföra Brunnsparken.

3 Gustav Adolfs torg
Torget ligger kvar där det ursprungligen placerades när staden anlades 1619. Det hette Stora Torget fram till statyn av kungen placerades här 1854 då det fick sitt nuvarande namn. I norr låg stadshuset och i väster låg Rådhuset. Här var centrum för stadens makt. Anmärkningsvärt är att ingen av kyrkorna placerades invid torget viket även det kan ha varit en maktdemonstration.

4 Kronhuset
Kronhuset var stadens tyghus där garnisonen förvarade sin materiel. Det uppfördes under åren 1643-1654 och anses tillsammans med Residenset vara stadens äldsta byggnad. Här hölls Sveriges riksdag 1660. Övriga byggnader på Kronhusgården uppfördes efter bränderna 1746 och 1748.

5 Sankt Erik
Sankt Erik var bastionen mellan Stora och Lilla Bommen vid foten av Kvarnberget. Här skyddades staden från Älven. Kvarnberget hette ursprungligen Lilla Otterhällan men bytte namn under 1670-80-talen. Redan från stadens början stod det dock en kvarn här. Berget var länge obebyggt men under 1700-talets började oplanerad bebyggelse klättra upp från östra sidan.

6 Stora Bommen
Stora Bommen var stadens viktigaste port. Här skeppades alla varor ut och in i staden före och efter försäljning. Norr om Stora Hamnkanalen vid nuvarande Packhusplatsen fanns tidigare Masthamnen med intilliggande Tullhus. Här kunde staden tulla av alla laster, vilket kanske var huvudorsaken till att staden byggdes. Tvärs över kanalen syns Torstensonska palatset, senare Kungshuset, numera Residenset. Det anses vara staden äldsta bevarade hus och uppfördes som privatbostad åt Greve Lennart Torstenson. Här avled även kung Karl X Gustav 1660 under riksdagen som då var i staden.

7 Lilla torget
Torget som låg invid Stora Hamnkanalen hette tidigare Fisketorget men fick redan i början av 1700-talet sitt nuvarande namn. Som namnet avslöjar var här återkommande fiskförsäljning och årligen hölls fiskmarknad vid Larsmässan.

8 Carolus Rex
Från bastion Carolus Rex hade man utsikt ut mot älvens mynningsområde och Älvsborgs fästning. Det är en av tre bastioner på Lilla Otterhällan som tillsammans kallades Otterhälleverken. De uppfördes runt sekelskiftet 1700 som ytterligare en försvarslinje bakom de äldre bastionerna Christina Regina, Regeringen och Hållgårdsbastionen.

9 Kungstorget
Kungstorget med Saluhallen utgjordes tidigare av bastion Johannes Dux. Vallgraven går i sitt ursprungliga läge och från toppen av bastionen hade man utsikt över vad som idag är Kungsparken och Vasastaden, då ett trädlöst beteslandskap.

10 Kungsporten
Kungsportsplatsen låg innanför Kungsporten, tidigare Gamleport. Här var huvudingången från landsidan och Södra Vägen anslöt hit. Västra Hamnkanalen var här förbunden med vallgraven.

11 Domkyrkan
Här står vi på kanten av Västra Hamnkanalen med vy över Domkyrkoplan och Svenska kyrkan, även kallad Gustavi kyrka. På Domkyrkoplan sägs 20 000 av de tidiga göteborgarna vara begravda mellan 1635 och 1802. Huset i framkant närmast Östra Hamngatan var stadens Gymnasium mellan 1647 och 1824.

12 Tyska kyrkan
Tyska kyrkan heter även Christinae kyrka efter drottning Christina. Den uppfördes under sent 1600-tal intill Stora Hamnkanalen. Den var ursprungligen kyrka för stadens holländska och tyska befolkning.

 

Karta historisk promenad

Historisk promenad
Publicerad 17 juni 2022 (Uppdaterad 17 juni 2022)