I samband med Göteborgs Jubileumsfirande sommaren 2023 blir Göteborgs offentliga rum till en utställningsarena, där olika initiativ som bidrar till att staden ska utvecklas till en framtidsduglig stad kommer att lyftas fram. Det finns nu flera möjligheter att medverka i utställningen.

Under våren 2023 byggs ett gång- och cykelstråk genom Frihamnen. Inför Göteborgs 400-årsjubileum utlyser nu Prototyp Göteborg ett open call, där arkitekter, designers och konstnärer bjuds in till att lämna förslag på gestaltning av stråket.

Det går också bra att medverka som utställare, till exempel med kan ni visa upp en prototyp som knyter an till Prototyp Göteborgs omställningstema. Kanske vill ni ordna ett en föreläsning, workshop, eller liknande, eller vaför inte bli veckans gäst i Omställningslabbet?

Mer om allt  detta kan du läsa i vårt nyhetsbrev.

Publicerad 24 november 2022 (Uppdaterad 24 november 2022)