Ta, ge och skapa plats i staden! Jubileumsprogram med vidd och bredd

Välkomna till årets stadstriennal – ett anpassat program med vidd och bredd. Besök utställningar, ta en guidad tur, experimentera, inspireras, ta del av föreläsningar och fördjupande samtal och mycket mer.

Göteborgs Stadstriennal är en plattform för att samtala kring och gemensamt göra stad. Ett forum för samtal och debatter kring aktuella stadsbyggnadsfrågor där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats i staden.

I år genomförs Göteborgs Stadstriennal för tredje gången, 4 juni – 26 september. 2021 års program handlar om att stegvis bygga upp program, samarbeten och innehåll mot 2023 men också ge ingångar till att på egen hand utforska staden vidare, utomhusprogram och digitala samtal och föreläsningar.

Under vintern 2020 utlyste Stadstriennalen ett open call för professionella såväl som icke-professionella konstnärer, designers, arkitekter, skapare och tänkare att föreslå en idé för program/struktur/plattform som kunde realiseras som en del av stadstriennalen. Fem av dessa förslag genomförs under Stadstriennalen 2021.

Triennalen fortsätter också det pedagogiska programmet riktat mot barn, vid Näsan i blöt i Jubileumsparken.

2021 års program är indelat i två akter; akt 1 i juni och akt 2 i september. Under akt 1 släpper Göteborgs Stadstriennal en ny arkitekturguide som innefattar Göteborgs arkitektur de senaste 100 åren. I Hammarkullen öppnas en utomhusutställning med utgångspunkt i Jens S Jensens bilder och en ommålad station. 

Akt 2 innehåller bland annat föreläsningar, digitalt event och workshop på Röhsska museet samt stadsvandringar med utgångspunkt i den nya arkitekturguiden. 

I programmet (länk nedan) beskrivs varje akts programpunkter kortfattat. Därefter beskrivs utvalda programpunkter mer omfattande. Stadstriennalen byggs fram i ett nätverk med många aktörer som på olika sätt arbetar med staden och dess gestaltade livsmiljö. Vi har valt att lyfta fram några av dessa aktörers verksamhet för 2021 i programmet, markerade med grön bakgrund.

Vi hoppas att ni hittar något i programmet som ni vill ta del av och vara med att ta, ge och skapa plats i staden.

Välkomna!

Alla Stadstriennalens programpunkter är kostnadsfria. 

Fysiska events har begränsat antal platser, förbokning görs via jubileumskalendariet.
Länkar till samtliga digitala event publiceras på facebook www.facebook.com/goteborgsstadstriennal
Länk till programmet Akt 2
Länk till programmet Akt 1 

Ett öppet forum kring stadsutveckling

Stadstriennalen är en del av  Göteborgs 400-årsjubileum och återkommer vart tredje år fram till och med 2021. Idén till Göteborgs Stadstriennal kommer från göteborgarna. Arrangemanget inleddes 2015 och drivs av stadsbyggnadskontoret i bred samverkan med bland annat Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och institutioner, akademier och olika föreningar.

Arrangemang 2015, 2018, 2021 och 2023

Göteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum kring stadsutveckling och involverar göteborgarna i utvecklingen. Göteborgs Stadstriennal återkommer vart tredje år 2015, 2018 och 2021, men mellan dessa år hålls samtalet igång i mindre format. 

På grund av rådande situation i världen har det beslutats att det stora jubileumsprogrammet för Göteborgs 400-årsjubileum flyttas fram till 2023. I år, 2021, när staden officiellt fyller 400 år blir det ett formellt historiskt firande 4 juni och många aktiviteter och initiativ kommer också att uppmärksammas under året. För stadstriennalens del innebär det att huvudutställningen och det publika arrangemangen flyttas till 2023 men att vi ändå planerar för ett mindre omfattande och pandemianpassat program 2021.

Kontakt

  • Björn Siesjö
  • Stadsarkitekt
  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 12 september 2021)