Vad?

Sommaren 2023, när Göteborg firar 400 år, blir Göteborgs offentliga rum till en stor utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för en hållbar omställning.

Läs mer om Prototyp Göteborg.

Prototyp Göteborg är ett samverkansprojekt som projektleds av Göteborgs Stadstriennal (stadsbyggnadskontoret) i samverkan med Göteborg & Co, stadens förvaltningar och bolag, branschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten.

Stadstriennalen är en del av  Göteborgs 400-årsjubileum och har arrangerats vart tredje år från 2015 fram till och med 2021. Idén till Göteborgs Stadstriennal kommer från göteborgarna.

Varför?

Göteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum kring stadsutveckling och involverar göteborgarna i utvecklingen. 

När?

Prototyp Göteborg är en del av stadens jubileumsfirande 2023. På grund av pandemin beslutades det att det stora jubileumsprogrammet för Göteborg firas 2023 istället för 2021. 

Kontakt

  • Björn Siesjö
  • Stadsarkitekt
  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 7 april 2022)