Vad?

Stadstriennalen är en del av  Göteborgs 400-årsjubileum och återkommer vart tredje år fram till och med 2023. Idén till Göteborgs Stadstriennal kommer från göteborgarna. Arrangemanget inleddes 2015 och drivs av stadsbyggnadskontoret i bred samverkan med bland annat Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och institutioner, akademier och olika föreningar.

Varför?

Göteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum kring stadsutveckling och involverar göteborgarna i utvecklingen. Göteborgs Stadstriennal återkommer vart tredje år 2015, 2018 och 2021, men mellan dessa år hålls samtalet igång i mindre format. 

När?

På grund av rådande situation i världen har det beslutats att det stora jubileumsprogrammet för Göteborgs 400-årsjubileum flyttas fram till 2023. I år, 2021, när staden officiellt fyller 400 år blir det ett formellt historiskt firande 4 juni och många aktiviteter och initiativ kommer också att uppmärksammas under året. För stadstriennalens del innebär det att huvudutställningen och det publika arrangemangen flyttas till 2023.

Kontakt

  • Björn Siesjö
  • Stadsarkitekt
  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 11 januari 2022)