Denna gång är det Maria Goula, lektor vid Cornell University, som förläser om samtida gestaltning av vattennära områden längs med Hudson och East Rivers flodmynningar  i New York, med målet att reflektera över sambanden mellan platsers inneboende historier, förhållningssätt till design och framväxande värden när kusten betraktas som ett landskap.

River talks är en föreläsningsserie om transformation av urbana landskap längs floder. Serien är en del av forskningssamarbetet mellan Göteborgs Stad, Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds tekniska högskola kallat ”Plan Redux: mitigating place and plan”. Föreläsningen inleds med ett samtal mellan representanter från Göteborgs Stad, forskare och internationella experter baserat på aktuella frågeställningar i Plan Redux-arbetet.

Föreläsningen ges på engelska och inleds med ett samtal mellan representanter från Göteborgs Stad, forskare och internationella experter.

Anslutning till föreläsningen:
Tisdag 7 september kl 14-16
För att ansluta dig till föreläsningen går du in på: Zoom
Meeting ID: 641 6590 1643
Passcode: 566169

Publicerad 31 augusti 2021 (Uppdaterad 26 augusti 2021)