2015

Vi är mycket glada och tacksamma för allas deltagande och engagemang under Göteborgs Stadstriennal 2015! Det blev en bra början av en händelserik resa fram till och med 2021. Många inspirerande samtal kring stadsutveckling, boendeformer och gemensamma rum ägde rum i Kajskjul 113 under Stadstriennalens tre dygn 16-19 september 2015. Därtill kom workshops, utställningar, mingel och framträdanden.

2016

För att hålla samtalet vid liv under mellanåren medverkade vi 2016 vid Bok & Biblioteksmässan under temat Staden. Det blev ett lyckat arrangemang och en bra kombination med föredrag och stadsmodellen. Många besökte vår monter och föredragen var välbesökta.

2017

Vi tar oss an nya arenor och utmaningar för att väcka större intresse för stadens utveckling. Under 2017 medverkade stadstriennalen i Jubileumspaviljongen under Kulturkalaset. Vi berättade bland annat om arbetet med Göteborgs arkitekturprogram, koncept och program för Göteborgs stadstriennal 2018 och 2021 samt projektet Jubileumsparken där nya metoder prövas.

2018

Göteborgs Stadstriennal 2018 genomfördes 19–22 september. Det var många som tog plats i samtalet om framtidens Göteborg. Sammanlagt var det över 70 programpunkter runt om i staden som innehöll såväl samtal, föredrag, filmvisningar, föreställningar, praktiskt byggande och workshops.

2019

2019 var ett mellanår för triennalen och vårens stora händelse var en byggworkshop med arkitekterna Recetas Urbanas. I september kom de tillbaka för ytterligare en byggworkshop, arkitektkollektivet Assemble föreläste på Röhsska museet och i Hammarkullen bjöd ON/OFF på dans, projicerad på fasaderna.

2020

För det ovanliga och påfrestande året hade flera programpunkter planerats, både på Röhsska museet och på andra platser. Dessa fick ställas in till följd av coronapandemin som så småningom kom att skjuta fram jubileumsfirandet till 2023. Så istället för att mötas planerade vi för ännu mer och bättre framöver!

Publicerad 8 september 2021 (Uppdaterad 8 september 2021)