Mie Svennberg, översiktsplanerare (social hållbarhet och barnperspektiv), Charlie Arby, ordförande i ungdomsfullmäktige och Björn Siesjö, stadsarkitekt, medverkar i avsnitt 8 av Götepod.

I det här avsnittet sätter vi barn och ungdomar i fokus. Barnkonventionen som blev lag i Sverige förra året slår fast att barn och unga ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. Det låter ju bra. Men gör vi det i praktiken? Och hur kommer de unga till tals när framtidens Göteborg planeras? 

Dessa frågor och mycket mer diskuteras i avsnitt 8 av Götepod. 

Om Götepod

I Göteborgs Stads nya podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Göteborg växer i snabb takt. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen? Götepod hittar du där poddar finns!

 

Publicerad 9 december 2021 (Uppdaterad 9 december 2021)