Björn Siesjö med gäster: Adelina Lundell, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling och Ola Serneke, VD Serneke Invest. Foto: Yousef Boussir.

I tio år har arbetet med Älvstaden satt tydliga avtryck i Göteborg. Enligt visionen ska centrala staden dubbleras i storlek och växa med 25 000 nya lägenheter och 50 000 arbetsplatser. Göteborg ska växa ihop, kärnan ska bli starkare och staden ska möta vattnet, med alla möjligheter och utmaningar det innebär.  

Vad har hänt i centrala Göteborg under visionens första tio år och vad är på gång? Hur väl står sig visionen inför framtiden? 

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Adelina Lundell, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling och Ola Serneke, VD Serneke Invest.

Om Götepod

I Göteborgs Stads nya podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Göteborg växer i snabb takt. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen? Götepod hittar du där poddar finns!

 

Publicerad 29 september 2022 (Uppdaterad 29 september 2022)