Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Helena Holmberg, företrädare för BID Gamlestaden och Mattias Westblom, projektledare stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Idén med BID Gamlestaden har varit att skapa förutsättningar att tillsammans hantera problem och förverkliga möjligheter i den långsiktiga stadsdelsutvecklingen. Vilka effekter har BID som samarbetsform haft för stadsutvecklingen i Gamlestaden?

BID Gamlestaden har funnits i cirka 20 år och är det äldsta BID influerade samarbetet i Sverige. Det är ett formaliserat samarbete mellan 50 fastighetsägare och 11 förvaltningar i Göteborgs kommun samt polismyndigheten.

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Helena Holmberg, företrädare för BID Gamlestaden och Mattias Westblom, projektledare stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad. Båda har jobbat med utvecklingen av Gamlestaden i över 10 år.

Om Götepod

I Göteborgs Stads nya podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Göteborg växer i snabb takt. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen? Götepod hittar du där poddar finns!

 

Publicerad 24 november 2022 (Uppdaterad 24 november 2022)