Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Lars Marcus, arkitekt och professor i stadsbyggnad på Chalmers och Anders Dahlgren, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Frölunda var en av de första förorterna i Göteborg. För 60 år började höghusen torna upp sig, med stora parkeringsplatser emellan och området omgärdades av stora trafikleder. I ABC-staden skulle man bo när arbete och centrum. Men hur bra blev det egentligen?

Nu är byggkranarna på plats igen, slitna hus rustas upp och de planeras för 1 000-tals nya bostäder. Det pratas om att bygga en blandad, tät, dynamisk och levande stad.

Läs mer om utvecklingen i Frölunda och Tynnered.

Om Götepod

I Göteborgs Stads nya podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Göteborg växer i snabb takt. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen? Götepod hittar du där poddar finns!

 

Publicerad 27 oktober 2022 (Uppdaterad 27 oktober 2022)