Daniel Holmén, fastighetsutvecklare på Elof Hansson Fastigheter, Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket och Björn Siesjö pratar om levande gestaltning i avsnitt 12 av Götepod. Foto: Yousef Boussir.

Politik för gestaltad livsmiljö antogs av riksdagen 2018. Målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön.

Gestaltad livsmiljö handlar om helheten i stadsmiljön; om gator, parker och torg lika mycket som byggnaderna, och om rummet mellan husen.

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket och Daniel Holmén, fastighetsutvecklare på Elof Hansson Fastigheter

Om Götepod

I Göteborgs Stads nya podcast samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster om Göteborgs stadsutveckling ur olika perspektiv. Göteborg växer i snabb takt. Men hur stor kan staden bli? Hur kommer det framtida Göteborg se ut? Och vad präglar och styr utvecklingen? Götepod hittar du där poddar finns!

 

Publicerad 7 april 2022 (Uppdaterad 7 april 2022)