Älvrummet ligger på Lindholmen och är en arena för debatter i stadsutvecklingsfrågor.

Publicerad 10 december 2020 (Uppdaterad 29 september 2021)