Selma stad

Selma Lagerlöfs Torg och området längs Litteraturgatan genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1700 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.
Byggande pågår. Beräknas klart 2023.
powerphoto.nu 2019-06-26 Selma Lagerlöfs Torg

Selma stad som det såg ut 2019-06-26

Torget med närliggande områden förvandlas

Till en välkomnande och trygg stadsdel. Till en plats med framtidstro och kontinuitet från historia till nutid.

Idag ett uppskattat men något slitet torg, som kommer att omvandlas till något helt annat. Det byggs vid torget och längs med Litteraturgatan för att ge plats åt fler människor som vill leva ett gott vardagsliv med närhet till god kollektivtrafik och service i form av bibliotek, skolor, vårdcentral och butiker. Fler bostäder och butiker, torg- och parkstråk bidrar till ett livligt och grönt område där boende och besökare trivs. En plats fylld av liv.

I det nya stadsdelshuset kommer kultur, fritid, stadsdelsförvaltning, café och mötesplatser att samsas.

Det blir en ikonbyggnad mitt i Selma stad med spännande arkitektur som inspirerats av teaterns scen.

Det blir en ikonbyggnad mitt i Selma stad med spännande arkitektur som inspirerats av teaterns scen. I handelshuset kommer det att finnas en större livsmedelsaffär, vård och kontor kompletterat med butiker, caféer och restauranger längs torgstråket. Idrott, kultur, handelsutbud och offentlig service i kombination med olika boendeformer bidrar till en trygg och levande stadsdel under stora delar av dygnet.

Byggaktörer för Selma stad är Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Poseidon, GöteborgsLokaler, Botrygg, Keywe och Riksbyggen.

Frågor och svar om Selma stad

Vad byggs först? Vilka verksamheter kommer att finnas vid torget? Hur fungerar kollektivtrafiken till och från torget? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar
Uppdaterad 14 juni 2021