Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.
Status: Planering pågår.
Så ska Skeppsbron utvecklas.

Så ska Skeppsbron utvecklas.

Mycket är klart på Skeppsbron – men det ska bli mer

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Med bad, resecentrum och ett levande kajliv.

Arbetet med detaljplanerna för Skeppsbron startade redan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av södra älvstranden. Sedan dess har många engagerat sig i planarbetet för området.

Exempel på idéer och synpunkter som kommit in och som finns med i den antagna detaljplanen är en park med bad i anslutning till kajen, spårväg och ett levande kajstråk med caféer och restauranger. En förskola samt ett kajgarage under mark är ytterligare delar som ryms i planen. Minst 25 procent av bostäderna blir hyresrätter.

Snart får göteborgarna en ny central mötesplats vid södra sidan älven. Med bad, resecentrum och med mer liv och rörelse längs kajerna.

Planen är att Skeppsbron på sikt ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Vad kommer att hända med ”kinesiska muren”?

Frågor och svar
700

Så många bilar får plats i det underjordiska kajgaraget som ska byggas på Skeppsbron.

60%

60 % av ytan på Skeppsbron ska bli bostäder, park och kajstråk. Resterande 40 % ska bli butiker, caféer och restauranger.

1utomhusbad

kan bli verklighet vid Skeppsbron.

Älvstadens delområden och projekt

Detta är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Vision Älvstaden ska hela Göteborg

”Det är inte betong och armering som skapar värde i en stad, utan människor och möten. Vi vill skapa livskvalitet, helt enkelt.”

Johan Ekman, Älvstranden Utveckling

Historien om Vision Älvstaden
Uppdaterad 24 mars 2020