Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Det planeras för 450 nya bostäder, en park, kontor, butiker, restauranger och ett nytt kajstråk.
Planering och byggande pågår.
Skeppsbron -- göteborgarnas nya mötesplats vid älven 2.1

Filmen är från 2016 och ger en bild av det som ska ske på Skeppsbron.

Mycket är klart på Skeppsbron – men det ska bli mer

Skeppsbron har de senaste åren varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men planen är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Med bad, resecentrum och ett levande kajliv.

Arbetet med detaljplanerna för Skeppsbron startade redan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av södra älvstranden. Sedan dess har många engagerat sig i planarbetet för området.

Exempel på idéer och synpunkter som kommit in och som finns med i den antagna detaljplanen är en park med bad i anslutning till kajen, spårväg och ett levande kajstråk med caféer och restauranger. En förskola samt ett kajgarage under mark är ytterligare delar som ryms i planen. 

Snart får göteborgarna en ny central mötesplats vid södra sidan älven. Med bad, resecentrum och med mer liv och rörelse längs kajerna.

Planen är att Skeppsbron på sikt ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven.

Frågor och svar om Skeppsbron

Vad kommer att hända med Merkurhuset och Kinesiska muren? Hur gör ni för att utvecklingen ska bli hållbar? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar
700

bilar får plats i det underjordiska kajgaraget som ska byggas på Skeppsbron.

60%

60 % av ytan på Skeppsbron ska bli bostäder, park och kajstråk. Resterande 40 % ska bli butiker, caféer och restauranger.

1

utomhusbad kan bli verklighet vid Skeppsbron.

Älvstadens delområden och projekt

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Uppdaterad 26 april 2021