Skeppsbron

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.

Vad händer just nu?

Nu är utvärderingen klar och fem byggherrar utvalda att vara med att utveckla Skeppsbron.

Läs mer (Älvstrandens pressrum)

Mycket är klart på Skeppsbron – men det ska bli mer

Skeppsbron har varit ett outnyttjat område som främst använts för parkeringsplatser. Men snart är området göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. Med bad, resecentrum och ett levande kajliv.

Arbetet med detaljplanerna för Skeppsbron startade redan 2008 och grundas i ett dialogarbete där göteborgare, näringsliv och experter gett input till utvecklingen av södra älvstranden. Sedan dess har många engagerat sig i planarbetet för området.

Exempel på idéer och synpunkter som kommit in och som finns med i den antagna detaljplanen är bevarandet av Merkurhuset och Kinesiska Muren, en park med bad i anslutning till kajen, spårväg och ett levande kajstråk med caféer och restauranger. En förskola samt ett kajgarage under mark är ytterligare delar som ryms i planen. År 2021 planeras inflyttning i bostäderna på Skeppsbron. Minst 25 procent av bostäderna blir hyresrätter.

Snart får göteborgarnas en ny central mötesplats vid södra sidan älven. Med bad, resecentrum och med mer liv och rörelse längs kajerna.

Ett projekt inom Älvstaden

Detta projekt är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Södra Älvstranden

Södra Älvstranden är ett av Västsveriges hetaste framtidsområden. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen.

Södra Älvstranden

Playa Stenpiren – en grön oas mitt i stadsvimlet

Om du har vägarna förbi Stenpiren på Skeppsbron passa då gärna på att sitta ned en stund och beundra utsikten över vattnet från den nya playan. 

För andra året i rad finns det en playa med solstolar, parasoller och blommor utställda – en grön oas mitt i stadsvimlet.

I år är playan ännu större med bättre utsikt över älven sedan P-arken som flyttats till Lilla Bommen inte längre skymmer utsikten. Playan kommer finnas kvar ända fram till oktober månad.

I år är playan ännu större med bättre utsikt över älven sedan P-arken som flyttats till Lilla Bommen inte längre skymmer utsikten.

Playan har kommit till genom samarbete mellan Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen och Älvstranden Utveckling AB. Mellan etapp 1 och 2 av projekt Skeppsbron byggdes en gång- och cykelväg om mellan Stenpiren och P-Arken som nu är flyttad. Det blev då en yta över som projektet Trygg Vacker Stad valde att utnyttja som en skön mötesplats där besökare kan njuta av närheten till vattnet.

Reportage om Playa Stenpiren

Projektchef Rune Arnesen.

”Alla ska känna sig välkomna”

Hej, Rune Arnesen, projektchef för Skeppsbron. Kan utvecklingen av Skeppsbron medverka till ökad integration?
– Skeppsbron kan i sig inte lösa problemen med integration men utformningen av området och innehållet kan bidra till att alla känner sig välkomna. Vi vill skapa en mötesplats för människor. Stenpiren resecentrum bidrar till ett flöde där människor från många delar av staden möts, likaså kajpromenaden, Redareparken och badet.

Vi vill skapa en mötesplats för människor. Stenpiren resecentrum bidrar till ett flöde där människor från många delar av staden möts.

Kommer badet i älven att bli av och vem kommer i så fall att driva det?
– Badet finns med i planerna för området. Det kommer troligtvis att drivas i kommunal regi. Men vi tittar även på andra lösningar.

När är parken färdig?
– Parkens tidplan hänger ihop med övriga tidplanen. Parken, som heter Redareparken, kommer att byggas allra sist eller i samband med bostäderna. Kajer, parkeringsgarage med mera ska vara färdigt innan.

Hur kommer parkeringslösningen att se ut för området?
– Parkeringsbolaget kommer att bygga ett parkeringsgarage under kajen med cirka 700 platser. Parkeringsgaraget byggs för att ersätta de platser som försvunnit på Stora Badhusgatan men också skapa parkeringsplatser som de nya bostäderna behöver. Besökare både till Skeppsbron, men också till andra ställen i staden, till exempel Göteborgsoperan, kommer att kunna parkera här och ta buss, båt eller spårvagn den sista biten av sin resa.

När kommer Skeppsbron vara klar?
– Arbetet på Skeppsbron pågår och kommer att byggas i flera etapper. Den första etappen av Skeppsbron som innehöll spårväg och ett nytt resecentrum på Stenpiren är nu på plats. Kajpromenaden, kajgaraget och parken med det intilliggande badet hoppas vi ska finnas på plats till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Förhoppningsvis har vi då också hunnit bygga de första bostäderna.

Gå längs vattnet, fika vid Resecentrum där du har nära till buss och spårvagnar eller varför inte ta en middag på restaurangen precis vid hållplatserna.

Skeppsbron som är granne med Göta älv blir den nya mötesplatsen vid vattnet i Göteborg. De nya bostäderna som snart byggs kommer att skydda mot väder och vind och ge platsen mer liv och rörelse under dygnets alla timmar. Bostäderna beräknas vara klara till jubileumsåret 2021.

Konst-igt garage ska bära nya Skeppsbron

Trapphus och ut- och infarter är det enda som ska synas från utsidan när Skeppsbron får 700 nya parkeringsplatser. Resten placeras under jord och ovanpå anläggningen ska den nya stadsdelen med kajstråk, parker och byggnader få breda ut sig. År 2021 är det tänkt att stå klart.

Parkeringsbolaget är väl medvetet om att parkeringsgarage inte alltid känns som trygga och säkra platser. En problematik som försöker lösas genom nyskapande estetiska och tekniska lösningar.

− Vi sätter människan i större fokus än vanligt. Vi jobbar med konst och arkitektur redan i ett tidigt skede. Vi tittar på hur vi kan få in dagsljus och hur det går att lösa med modern teknik, säger Tobias Hagman.

– Vår upphandlade konstnär Lucy Skaer har redan påbörjat samarbetet med vår arkitekt för att skapa en enhetlighet, och under 2017 förbereds även resterande konstupphandlingar, säger Linda Renner, projektledare på Parkeringsbolaget.

I kajgaraget kan du få konstupplevelser alldeles gratis.

Varför är konst viktig i ett garage?
– Vi vill skapa en parkering som sätter människan i fokus – inte bilen. Med bland annat konst skapar vi en attraktiv anläggning dit människor kan komma även om de inte parkerar sin bil. Det är också ett sätt att göra konst tillgänglig för alla, säger Linda Renner.

Anläggningens utformning planeras så att den kan integreras med övrig bebyggelse. Tanken är att den ska sträcka sig ungefär 330 meter längs med kajen och runt 30 meter ut från nuvarande land.

− Anläggningen ska ha en uppgång mot Stenpirens resecentrum, så att biltrafiken kan hänga ihop med övriga resesätt. Man pratar om blandade resor, det vill säga att man ska kunna komma hit med bil och fortsätta sin resa med buss, spårvagn eller båt, säger Tobias Hagman, byggchef på Parkeringsbolaget.

Parkeringsanläggningen beräknas kosta 628 miljoner kronor.

700

Så många bilar får plats i det underjordiska kajgaraget som ska byggas på Skeppsbron.

60%

60 % av ytan på Skeppsbron ska bli bostäder, park och kajstråk. Resterande 40 % ska bli butiker, caféer och restauranger.

1utomhusbad

kan bli verklighet vid Skeppsbron.

Ny bok berättar historien om Skeppsbron

Med sin händelserika historia är Skeppsbron en av de mest betydelsefulla stadsdelarna inom Göteborgs vallgrav. Något som ska bevaras och levandegöras på bästa möjliga sätt. Två författare, Kristian Wedel och Lars O. Carlsson, skriver just nu en bok om Skeppsbron.

Boken  skildrar Skeppsbrons utveckling från 1620 till idag – en tillbakablick om alltifrån dåtidens badliv vid Skeppsbrokajen till hur Göteborgs industrialisering tog fart och hur den satt sina spår. Boken avslutas med en framåtblick. Hur kommer stadsdelen påverkas av utbyggnaden? 

"Skeppsbron – då till nu" ska bli klar hösten 2017.

Skeppsbron var – tillsammans med Stenpiren – den första kajen som anlades längs Göta älv. Bilden är från 1922.

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Projekten runt Göta Älv är navet i stadsutvecklingen.