Slottsskogsvallens entrépark

Hur ska Slottsskogsvallens entrépark se ut år 2021? Fyra arkitektteam har skissat på hur entréparken ska bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Deras förslag visar hur parken ska rustas upp och särskilt fokus ligger på nya inslag för spontana aktiviteter.

Hur ska Slottsskogsvallens entrépark se ut år 2021?

Fyra arkitektteam har skissat på hur Slottsskogsvallens entrépark ska bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Deras förslag visar hur parken ska rustas upp och särskilt fokus ligger på nya inslag för spontana aktiviteter. De ska redovisa en övergripande idé för hela parken och en mer detaljerad gestaltning av de nya inslag som de föreslår. Reglerna för tävlingen och arkitekternas uppgift tydliggörs i tävlingsprogrammet.

Ladda ner tävlingsprogrammet (pdf, 10 MB)

Tyck till om förslagen!

En jury kommer att fatta beslut om vilket förslag som vinner. Juryn vill veta vad du gillar och inte gillar med de olika förslagen! Du kan tycka till om ett, två eller alla bidrag.

Klicka på länkarna under varje förslag för att läsa mer och för att tycka till. Sista dagen att lämna synpunkter är 28 januari.

Tack för att du tar dig tid att tycka till! En sammanställning av synpunkterna kommer publiceras i februari.

Besök utställningen

21 december–5 mars kan du också se förslagen i Stadsmuseets foajé och i entrén till Slottsskogsvallens gym. Både på webbsidan och vid de fysiska utställningarna finns chans att tycka till om förslagen.

En jury fattar beslut om vinnare

En sakkunnig jury bestående av representanter från Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter tar del av alla synpunkter som kommer in och fattar beslut om vinnare i februari. Vinnande arkitektteam får i uppdrag att rita klart sitt förslag och sedan ta fram bygghandlingar.

Förslag A.

Förslag B.

Förslag C.

Förslag D.

4

arkitektteam har skissat på hur entréparken med tillhörande skogskullar kan rustas upp och bli en attraktiv stadspark.

28januari

är sista dagen du kan tycka till.

2021

ska den upprustade entréparken stå klar.

Hela området runt Slottsskogsvallen rustas upp

2013 tog Göteborgs Stad fram en idéstudie för hela Slottsskogsvallsområdet och genomförde en medborgardialog. Efter det har kommunen arbetat med att utveckla och rusta upp området till en attraktiv mötesplats för aktivitet, evenemang och idrott.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

De senaste åren har Slottsskogsvallens torn renoverats och rätats upp, löparbanorna har fått nytt underlag, muren kring delar av vallen har förstärkts och ett nytt smidesstaket har satts upp.

Under 2016–2017 har evenemangsfältet Dalen, som ligger norr om Slottsskogsvallen, fått en trevligare utformning med mer träd, blommor, sittplatser och ett nytt utegym. Grusplanerna har förbättrats och fått bättre belysning samt tillgång till vatten och el.

Näst på tur står alltså Slottsskogsvallens entrépark.

Fler områden som rustas upp

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det planeras både helt nya stadsdelar och upprustning av befintliga bostadsområden.

95-åring i ständig utveckling

Friidrottsarenan Slottsskogsvallen och dess entrépark byggdes inför Göteborgs stora jubileumsutställning, som en hyllning till den då 300 år gamla staden. På grund av förseningar i jubileumsfirandet stod anläggningen klar i maj 1923.

Anläggningen är utformad i en lätt och elegant 20-talsklassicism, efter ritningar av arkitekten Lars Israel Wahlman. Genom den nära kopplingen till Slottsskogen var anläggningen en av de första idrottsanläggningar i landet som var integrerad i en parkmiljö.

Anläggningen är utformad i en lätt och elegant 20-talsklassicism, efter ritningar av arkitekten Lars Israel Wahlman.

När entréparken byggdes låg Slottsskogsvallsområdet i stadens utkant. I takt med att Göteborg har växt så har parken blivit en allt mer central plats och får en allt viktigare roll i stadens utbud av platser för aktivitet och evenemang.