Stadslandet Göteborg

Norra Göteborg är unikt. Här grenas stadens lokalsamhällen ut i närliggande land och enorma mängder av orörda naturresurser. Här finns också otroliga initiativförmågor och outnyttjade kompetenser, som tillsammans utgör en stor potential för stadens hållbara utveckling. Med Stadslandet Göteborg vill vi ta vara på denna unika potential med detta stadsnära land.
Projektets tidsram: 2017 till 2020.

Hur vi tar vara på potentialen med det stadsnära landet

Med satsningen Stadslandet Göteborg vill vi göra det enklare för lokala aktörer i Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg att förverkliga hållbara idéer, miljövänliga lösningar, smarta tjänster och gröna produkter.

Vi finns till för att skapa förutsättningar för grön affärsutveckling genom att utveckla fler samarbeten mellan lokala initiativtagare, företagare, föreningar, offentliga verksamheter och storstadsforskare. På detta sätt kan vi tillsammans bygga ny kunskap och hitta nya vägar för att utveckla mer hållbara lokalsamhällen i norra Göteborg, nyttja lokala naturresurser mer effektivt, skapa fler arbetstillfällen hos lokala företag, öka närproduktionen och bättra livsvillkoren för lokalbefolkningen.

Det är viktigt att staden utvecklas hållbart. Inte bara kring miljön, utan även kring social och ekonomisk hållbarhet eftersom alla tre delar hänger ihop.

hammarkullen-hammarkulletorget-snedbild-stadsbyggnadskontoret-2018_700kb.jpg

Stadslandet Göteborg - Tillsammans bygger vi hållbara lokalsamhällen

Du behövs för att utveckla norra Göteborg hållbart

Vi etablerar mötesplatser för att växla upp och bredda samarbetena mellan stad och land. Hit är du välkommen att bidra till utvecklingen av lokalsamhällena, ta del av tillämpad forskning och vara en del av våra fem olika testbäddar inom bland annat hållbar transport, ekologiskt livsmedel, turism och återbruk.

Stadskärnan närmar sig landsbygden. Och i detta – det stadsnära landet – finns potentialen som stärker vår förmåga att ställa om till en mer koldioxidsnål stad. Tar vi vara på den tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar stadsutveckling som byggs på lokalt ledd utveckling, innovation, sysselsättning och jämlikhet med bättre livsvillkor för alla. Tillsammans bygger vi hållbara lokalsamhällen mellan stad och land.

Involvera dig i den hållbara utvecklingen! Vi behöver din kompetens, dina initiativ och idéer. Läs mer om hållbara lokalsamhällen, hur Stadslandet Göteborg fungerar mer detaljerat och några av våra lyckade insatser på vår officiella webbplats.

Stadslandet Göteborg är ett EU-medfinansierat projekt som drivs av Business Region Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad och Coompanion.

Publicerad 12 februari 2018 (Uppdaterad 6 augusti 2020)