Göteborgs stadslinbana

Det har planerats för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven och vidare på Hisingen. Just nu pågår en politisk process vars riktning är att avsluta projektet men blir stadslinbanan verklighet kommer det att ta cirka 12 minuter att ta sig från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.
Status: Trafiknämnden har fattat beslut om att inte fortsätta arbetet med Göteborgs stadslinbana.

Politisk process pågår

Just nu pågår en politisk process för att fatta beslut om projekt Göteborgs stadslinbana. Denna process ska leda fram till beslut om staden ska arbeta vidare med planeringen för att eventuellt bygga en stadslinbana eller inte.

Processen pågår både i Göteborgs Stad och i Västra Götalandsregionen då stadslinbanan finansieras genom Sverigeförhandlingen där de båda organisationerna är partners med staten. Sverigeförhandlingen bidrar till fler bostäder och möjliggör morgondagens kollektivtrafik.

Snabbt över älven i en växande stad

Hållbart resande och transporter

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga och attraktiva.

Hållbart resande och transporter
Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.
Lånecyklar och elbussarna på linje 55 är viktiga steg mot en mer hållbar stad.

Tillsammans gör vi Göteborg ännu bättre

”Många av önskemålen inför Göteborg 400-årsjubileum handlar om att komma nära vattnet, att mötas, öka förståelsen mellan varandra och att minska klyftor.”

Therese Brusberg, projektchef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Intervju med 400-årsjubileets projektchef

Kan man ta med barnvagn eller cykel?

Frågor och svar

Jubileumssatsningar

Här listar vi några av alla de jubileumssatsningar som bidrar till att utveckla Göteborg. Alla jubileumssatsningar hittar du på www.goteborg2021.com/jubileumssatsningar.

Uppdaterad 29 november 2019