Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är en plattform för att samtala kring och gemensamt skapa en stad. Ett forum för samtal och debatter kring aktuella stadsbyggnadsfrågor där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats i samtalet om staden.

Ett öppet forum kring stadsutveckling

Stadstriennalen är en del av  Göteborgs 400-årsjubileum och återkommer vart tredje år fram till och med 2021. Idén till Göteborgs Stadstriennal kommer från göteborgarna. Arrangemanget inleddes 2015 och drivs av stadsbyggnadskontoret i bred samverkan med bland annat Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och institutioner, akademier och olika föreningar.

Arrangemang 2015, 2018, 2021 och 2023

Göteborgs Stadstriennal syftar till att skapa öppna forum kring stadsutveckling och involverar göteborgarna i utvecklingen. Göteborgs Stadstriennal återkommer vart tredje år 2015, 2018 och 2021, men mellan dessa år hålls samtalet igång i mindre format. 

På grund av rådande situation i världen har det beslutats att det stora jubileumsprogrammet för Göteborgs 400-årsjubileum flyttas fram till 2023. I år, 2021, när staden officiellt fyller 400 år blir det ett formellt historiskt firande 4 juni och många aktiviteter och initiativ kommer också att uppmärksammas under året. För stadstriennalens del innebär det att huvudutställningen och det publika arrangemangen flyttas till 2023 men att vi ändå planerar för ett mindre omfattande och pandemianpassat program 2021.

Prenumerera på Stadstriennalens nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev går ut kvartalsvis med upptrappning inför 2021. Vår ambition är att låta er läsare följa resan mot 2021, hur stadstriennalens innehåll och program byggs upp.

Nyhetsbrev
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 25 februari 2021)