Vad?

Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för att accelerera hållbar omställning. Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen, till Ringön och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring. Prototyp Göteborg är en inbjudan att delta och bidra till att staden utvecklas till en framtidsduglig stad mot sitt 500-årsjubileum. 

Prototyp Göteborg lyfter fram flera pågående projekt, i olika skalor, med fokus på lösningar och utmaningar i omställningen; stadens jubileumssatsningar, storskaliga byggnationer, konstverk, studentarbeten, forskningsprojekt och initiativ från allmänheten. I utställningen läggs särskilt fokus på prototypens, det platsspecifika, samskapandets och det humanistiska perspektivets roll i den pågående transformationen.
I programmet kopplat till Prototyp Göteborg kommer det finnas möjlighet att ta del av samtal och diskussioner, byggworkshops, platsbesök, föreläsningar, guidade turer och mycket mer.

Läs mer om Prototyp Göteborg.

Prototyp Göteborg är ett samverkansprojekt som projektleds av stadsbyggnadskontoret i samverkan med Göteborg & Co, stadens förvaltningar och bolag, branschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten. Prototyp Göteborg är en utveckling av Göteborgs Stadstriennal som arrangerades vart tredje år från 2015 fram till och med 2021.

Kontakt

  • Björn Siesjö
  • Stadsarkitekt
  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 november 2022)