Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är en plattform för att samtala kring och gemensamt skapa en stad. Ett forum för samtal och debatter kring aktuella stadsbyggnadsfrågor där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats i samtalet om staden.

Kontakt

  • Göteborgs Stadstriennal
  • Telefonnummer: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
  • Besöksadress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.
  • Björn Siesjö
  • Stadsarkitekt
  • Ann Bergermark Rintala
  • Kommunikationsansvarig

Prenumerera på Stadstriennalens nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev går ut kvartalsvis med upptrappning inför 2021. Vår ambition är att låta er läsare följa resan mot 2021, hur stadstriennalens innehåll och program byggs upp.

Nyhetsbrev
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 25 februari 2021)