Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är en plattform för att samtala kring och gemensamt göra stad. Ett forum för samtal och debatter kring de mest brännande stadsbyggnadsfrågorna där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats i samtalet om staden.
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 augusti 2019)