Allmänheten bjuds in att skicka idéer och förslag på programinnehåll till Stadstriennalen 2021

Allmänheten bjuds in att skicka idéer och förslag på programinnehåll till Stadstriennalen 2021

Göteborgs Stadstriennal

Vad vill du ska hända under stadstriennalen?

Nu kan du vara med och bygga innehåll till Stadstriennalen! Allmänheten bjuds in att skicka idéer och förslag på programinnehåll till Stadstriennalen 2021. Inga idéer är för små, stora, krångliga, omöjliga eller enkla. Ett antal förslag och idéer kommer att väljas ut och realiseras.

Stadstriennalen efterfrågar sådant som är otänkbart, enkelt, stort och smått som aktiverar stadsrum och mellanrum i staden.

Förslag som tar en plats eller yta i anspråk och välkomnar människor att stanna kvar, mötas och interagera - på ett pandemianpassat sätt. Förslagen ska vara anpassade till rådande covid-19 restriktioner. 

Idéer och förslag för staden och av staden – sådant som inkluderar flanörer, cyklister, barn och unga, pensionärer och alla däremellan kommer att premieras. Det kan vara ett LAN-party, en dancebattle på taket till Nordstan eller markmålning längs avenyn.

Stadstriennalen bjuder nu in professionella såväl som icke-professionella konstnärer, designers, arkitekter, skapare och tänkare att föreslå en idé för program/struktur/plattform som kan realiseras som en del av stadstriennalen.

Stadstriennalen bjuder nu in professionella såväl som icke-professionella konstnärer, designers, arkitekter, skapare och tänkare att föreslå en idé för program/struktur/plattform som kan realiseras som en del av stadstriennalen.

Varje idé som genomförs får en budget och stöd i form av infrastruktur, produktionskompetens och administration.

Så ansöker du

Vi vill att ni beskriver er idé om max 4 A4-sidor i PDF-format eller med en video om max 4 minuter att länka till. Ansökan ska innehålla en budget, genomförandeplan, vilka ni är samt en utsedd kontaktperson.

Göteborgs Stadstriennal kan komma att följa upp ert förslag med en intervju. 

Idén ska förslagsvis ta plats under sommaren 2021, vid ett enskilt tillfälle eller upprepade tillfällen.

Vi ser gärna att det är saker som ni oavsett tänkt göra men med en twist eller saker ni drömt om men inte trodde var möjligt.

Ansökan är kostnadsfri och kan lämnas på svenska eller engelska. Material skickas till: stadstriennalen@sbk.goteborg.se

För den som vill ansöka analogt skickas idén enligt samma instruktion som för en digital ansökan till följande adress:
Stadstriennalen, Stadsbyggnadskontoret
Box 2554 
403 17 Göteborg

Läs mer i inbjudan, se länk nedan.

Vad händer sedan?

En jury kommer att välja ut 3-5 förslag som offentliggörs i januari 2021. Alla inskickade idéer kommer att publiceras. Varje vald idé kommer att tilldelas en producent som bistår er i genomförandet, till exempel med tillstånd och marknadsföring.

Stadstriennalen kan också stödja med en budget om maximalt 40 000 SEK.

Publicerad 22 september 2020 (Uppdaterad 24 september 2020)