River Talks är en föreläsningsserie om stadsutveckling vid vattendrag. Bild: Göteborgs Stad.

River Talks är en föreläsningsserie om stadsutveckling vid vattendrag. Bild: Göteborgs Stad.

Göteborgs Stadstriennal

River Talks – en virtuell resa över hela världen

I mars är det premiär för en digital föreläsningsserie om stadsutveckling längs floder och älvar. Det blir en virtuell resa över hela världen där internationella experter delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med stadsomvandling vid vattendrag. River talks är en del av det pågående forskningsarbetet kring Älvstaden – Plan Redux. Serien är också en del av Göteborgs Stadstriennals program för 2021.

Plan Redux är ett pågående forskningssamarbete mellan Göteborgs Stad, och Platsbyggnad i Älvstaden, Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) och Lunds universitet (LTH).

Syftet med projektet är att stärka och stötta den stegvisa utvecklingen av frihamnsområdet och samtidigt använda nya metoder och verktyg.

Frihamnen och Jubileumsparken har också fått mycket uppmärksamhet och prisats för sina temporära aktiviteter och arbetssätt för att omvandla ett gammalt hamnområde till en stadsdel för alla.

– Vi tror att det i projektets frågeställningar finns flera nycklar till en bättre gestaltad livsmiljö och hur vi bättre kan ta hand om det postindustriella arvet i våra städer, menar Kristoffer Nilsson, processledare Platsbyggnad på stadsbyggnadnskontoret.

”Vi tror att det i projektets frågeställningar finns flera nycklar till en bättre gestaltad livsmiljö och hur vi bättre kan ta hand om det postindustriella arvet i våra städer.”

Internationellt kunskapsutbyte

Samarbetet har vidgats under 2020 med representanter både från stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB samt forskare från Göteborgs universitet och Kommunforskning i Västsverige.

En rådgivande expertgrupp med forskare från hela världen har också skapats som bidrar med internationella erfarenheter och referensprojekt.

En rådgivande expertgrupp med forskare från hela världen har också skapats som bidrar med internationella erfarenheter och referensprojekt.

Nu lanseras en serie digitala föreläsningar, Plan Redux River Talks, där projektets internationella experter delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper under året. Det blir en resa till såväl Australien, Argentina, Italien som till USA och Tyskland.

Likheter med svenska städers utmaningar

– Dels så blir det en virtuell resa över hela världen och dels så är det spännande urbana projekt som kommer att presenteras. Den gemensamma nämnaren är en urban utveckling kring vattendrag som floder och älvar där likheterna med svenska städers utmaningar är stora, förklarar Kristoffer Nilsson,

Projektet kopplas nu också till Göteborgs Stadstriennal som kontinuerligt kommer kommunicera resultatet från Plan Redux som en del av den urbana utställningen och seminarier 2023.

Den första River talks-föreläsningen är den 2 mars 2021 kl. 9–10 och då går resan till Melbourne, Australien. Guillermo Aranda-Mena kommer att berätta om Platsen, Människan och Processen vid River Yarra. Föreläsningen och samtalet är på engelska.

Anslut till föreläsningen:

För att ansluta dig till föreläsningen går du in på:
Zoom
Meeting ID: 667 5476 9583
Passcode: 918608

Publicerad 24 februari 2021 (Uppdaterad 19 mars 2021)