Talare är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Talare är Christer Larsson, Finn Williams och Petra Sörling.

Vad innebär ”gestaltad livsmiljö” för oss i Göteborg?

Forum ”Gestaltad livsmiljö” handlar om att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen. Forumet hålls på Biograf Draken den 21 september kl. 13.00.

I maj fattade riksdagen beslut om en ny politik för området gestaltad livsmiljö. Den nya politiken utgår från en helhetssyn på formandet av livsmiljön där arkitektur, form och design ses som ett sammanhållet område som också innefattar bland annat konst, historiska sammanhang och sociala värden.

Med detta perspektiv som grund är det människans behov som blir utgångspunkten för hur livsmiljön utformas. I propositionen ”Gestaltad livsmiljö” lyfts Röhsska museet i Göteborg fram som en möjlig regional mötesplats för design och konsthantverk, med uppdrag att utveckla en sådan verksamhet från 2018.

Genom nationella och internationella utblickar får vi ta del av hur gestaltad livsmiljö kan se ut omsatt i verkliga projekt, hur det kan påverka och göra skillnad ur ett socialt perspektiv.

Med utgångspunkt i den nya politiken och dess bakgrund diskuterar vi vad perspektivet gestaltad livsmiljö kan betyda för oss i Göteborg och i Västsverige.

Hur påverkar det invånarna och hur kan det stärka områdets aktörer och bransch? Genom nationella och internationella utblickar får vi ta del av hur gestaltad livsmiljö kan se ut omsatt i verkliga projekt, hur det kan påverka och göra skillnad ur ett socialt perspektiv. Vi får ta del av två intressanta och inspirerande stadsutvecklingsprojekt, dels från Malmö och det nyligen påbörjade Culture Casbah, dels från London och arbetet med stadsutveckling som aktivt involverar medborgarna.

Talare är Christer Larsson, Petra Sörling och Finn Williams.

Christer Larsson är stadsbyggnadsdirektör i Malmö Stad. Han har tidigare varit praktiserande arkitekt, partner och vd. Han har suttit i Malmökommissionen 2010-2013 och var 2014-2015 regeringens utredare med uppdrag att ta fram en ny politik för arkitektur, form och design, vilken beslutades av riksdagen i maj 2018. Christer Larsson är adjungerad professor i arkitektur vid Arkitektskolan Lunds Universitet, ordförande i Nordic City Network, medlem i Kungliga Vetenskapsakademin (IVA) och styrelseledamot i International Urban Development Association (INTA).

Petra Sörling är vd för Rosengård Fastighets AB som sedan oktober 2017 äger, tar hand om och utvecklar 1660 lägenheter i bostadsområdena Törnrosen och Örtagården i Malmö. Rosengård Fastighets AB driver även stadsutvecklingsprojektet Culture Casbah. Petra har en lång erfarenhet av fastighetsbranschen efter tidigare ha arbetat hos HSB Sundsfastigheter, Riksbyggen och Vasakronan. Hon är även ordförande i Svenska
Bordtennisförbundet samt vice ordförande i International Table Tennis Federation.

Finn Williams är arkitekt och stadsplanerare, Co-funder och vd för Public Practice, ett socialt företagande som arbetar med att utveckla proaktiv stadsplanering inom den offentliga sektorn. Han har tidigare arbetat för Office of Metropolitan Architecture, General Public Agency, Croydon Council och Greater London Authority. Finn Williams är ledamot av Raynsford Review Task Force, Labour Planning Commission, PAS Board och RIBA Planning Group, gästprofessor vid Institute of Innovation & Public Purpose vid University College London och lektor vid Royal College of Arts. Han var 2016 co-curator för den brittiska paviljongen vid Arkitekturbiennalen i Venedig.

Forumet modereras av Nina Due och Mark Isitt. Nina Due är museichef på
Röhsska museet och Mark Isitt har skrivit om stadsutveckling, arkitektur och design
sedan slutet av 80-talet för både svenska och utländska tidskrifter.

Medverkar i samtalen gör även Anna Rosengren, kulturdirektör i Göteborgs Stad, Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs Stad, Ylva Gustafsson, regionutvecklare koncernkontoret Kultur, Västra Götalandsregionen.

Forumet presenteras i samarbete med Röhska museet och kulturförvaltningen.

Föranmälan krävs.

Publicerad 12 september 2018 (Uppdaterad 13 september 2018)