Göteborgs Stadstriennal

Viktigare än någonsin att hitta nya sätt att ta, ge och skapa plats staden

Göteborgs stadstriennal går in i en intensiv fas där innehåll och huvudscener börjar konkretiseras. Arbetsteamet för triennalen har blivit större och samverkar nu med ett 20-tal andra förvaltningar och organisationer inom staden, branschen och nationella myndigheter för att få programmet på plats inför 2021.

Vi ser att covid-19 kommer att påverka innehållet i samtalen och strategierna om staden i många år framöver och det kommer definitivt att påverka programmet för 2021-års stadstriennal. Det rådande läget påverkar också vår mellanakt i september i år och vi tittar nu på hur vi kan hitta lösningar för att hålla samtalet igång. Hur sker den nödvändiga omställningen av städerna för att genomföra målen i Agenda 2030? Hur ser förutsättningarna för en god gestaltad livsmiljö ut i Göteborg? Hur ser Göteborg ut 2121? Och vilka är de viktiga stegen på vägen dit? Att tillsammans undersöka nya sätt att ta, ge och skapa plats i staden är viktigare än någonsin.

Huvudscenen är en urban utställning på bägge sidor om älven

Det planerade programmet för Göteborg Stadstriennal 2021 omfattar 115 dagars aktiviteter med start den 4 juni. Huvudscenen är en urban utställning på bägge sidor om älven. Utställningen kommer att fokusera på att ge en lättillgänglig ingång till allt som har hänt, händer och kan tänkas hända i detta område. Ta chansen att vara med – ta, ge och skapa plats i staden!

En mängd olika aktiviteter!

Under sommaren sker en mängd aktiviteter kopplade till huvudscenen, såsom guidade turer, stadsbyggnadskollo, livepoddar, stadsbyggnadsbingo och utmärkta tillfällen att lägga Näsan i blöt vid Jubileumsparkens uteklassrum. I september avslutas Göteborg stadstriennal på Röhsska museet där blicken vänds mot framtiden och de kommande 100 åren.

Prenumerera på Stadstriennalens nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev går ut kvartalsvis med upptrappning inför 2021. Vår ambition är att låta er läsare följa resan mot 2021, hur stadstriennalens innehåll och program byggs upp.

Nyhetsbrev
Publicerad 11 juni 2020 (Uppdaterad 22 juli 2020)