Hur låter Göteborg? Ljudverkets bidrag är ett av fem som utsetts som vinnare i Stadstriennalens Open call.

Göteborgs Stadstriennal

Vinnare i Göteborgs Stadstriennals Open call

Göteborgs Stadstriennal har under hösten 2020 utlyst ett Open call, för att samla in idéer till program och innehåll inför triennalen 2021. Efter ett intensivt juryarbete har nu fem förslag utsetts som ska genomföras under det kommande året, för göteborgare och besökare att ta del av.

Utlysningen var formulerad så att den uppmuntrade till olika sorters projekt (programpunkter, byggnationer, digitala events, etc) och de enda begränsningarna var att förslagen behöver kunna anpassas till rådande restriktioner gällande covid-19 samt att kunna genomföras med maximalt 40 000 kr tillfört av triennalen.

Hela 29 förslag lämnades in och juryn fick en svår uppgift med att välja ut vinnarna bland bidragen. I urvalsprocessen har hänsyn tagits både till genomförbarhet, originalitet samt relevans för Stadstriennalens mål och syfte.

 – Vi är otroligt glada över alla spännande förslag vi fått in och ser nu fram emot nästa fas, som innebär att börja planera genomförandet, säger Cecilia Helsing från stadsbyggnadskontoret, en av de totalt sju medlemmarna i juryn.

 Information om var och när det blir möjligt att ta del av de olika bidragen kommer att publiceras löpande under våren på Göteborgs Stadstriennals hemsida och i sociala medier samt i Jubileumskalendariet, www.goteborg2021.com/jubileumskalendariet/

Vinnande förslag:

SWAY
Av Frame Colectivo (Lissabon, Portugal)

Den internationella duon Frame Colectivo vill med sitt lekfulla förslag – om att ligga på en gungande gräsmatta och titta upp på himlen – skapa interaktion i det offentliga rummet. En fysisk installation som bjuder in förbipasserande att dröja sig kvar en stund, vila eller leka på ett gräs som rör sig.

Juryn ansåg att förslaget var originellt i hur det undersöker relationen mellan kroppar och byggd miljö samtidigt som det knyter an både till vatten och grönska. En interaktion i det offentliga rummet som ger nya tankar till ett av Göteborgs största offentliga rum – älven.

Modefilm
Av Kulturlabbet (Biskopsgården, Göteborg)

Att skapa nytt av avlagda kläder och textilier görs på många håll, för att inspirera till ett mer hållbart tänkande kring textilier. Hur en klär sig är ett fundamentalt sätt för människan att kunna uttrycka sina värderingar och vem hon är. Vilka som agerar modell för kläderna är emellertid långt mindre varierat och individuellt. Kulturlabbet vill med sitt förslag Modefilm aktivera stadens fasader genom att projicera mode och modeller som breddar bilden av såväl mode och klädskapande till vilka som får synas – för att skapa ett öppnar och varmare Göteborg.

Juryn ansåg att förslaget med små medel kommer lämna ett stort avtryck på staden och dess mellanrum. Enkelheten i att projicera en bild mot en yta kombineras med ett innehåll av återbrukat mode, som de allra flesta har en relation till, lägg därtill kroppar och ansikten som vanligtvis inte tar så stor plats i det offentliga rummet – tillsammans bildas ett starkt koncept och ställer frågor kring vems staden är.

Mappa trappa
Av konstnären Amy Boulton (UK, bosatt i Göteborg)

Kanske har du någon gång slängt ett öga på namnskylten på smitvägen genom dungen eller snabba trappan uppför berget när du genat hemåt utan att reflektera över vem som fått ge namn åt den. Med förslaget Mappa trappa vill konstnären Amy Boulton lyfta fram de mindre namnkunniga som ändå fått evigt liv genom en blåvit skylt i det offentliga rummet. Via ett digitalt verktyg, eller genom en guidad tur, kan delar av stadens historia komma fram. Som Olgas trappor, döpt efter en legendarisk vaktmästare och städerska på Chalmers som gjorde stort intryck på studenterna under 1930- och 40-talet.

Juryn ansåg att projektet genom att lyfta fram personer från det fördolda – vilka oftast är kvinnor och oftast omnämns endast med förnamn – kan inspirera människor till att reflektera över platser i sin egen närhet och utforska platser i närområdet. Under ett år när vi tvingats bli turister i vår egen hemstad känns ämnet särskilt aktuellt.

Hur låter Göteborg?
Av Ljudverket (Göteborg)

Hur låter Göteborg? Allt från måsarnas skrik vid kajen till de italienska spårvagnarnas tjut i svängarna – Ljudverket drömmer om att skapa ett ljudbibliotek över staden. Stadens ljud upplevs av alla men i första hand noteras den när den stör – buller och oljud får klagomålen att rulla in. Vilka ljud finns i staden utan att de noteras? Juryn ansåg att Ljudverkets förslag lyfte upp en aspekt av stadsmiljön som ofta förbises och att uppmärksamma stadens ljud kan leda till nya dimensioner och upplevelser av platser.

Barnen bestämmer
Av Pontus Johansson (Barnkulturdesigner), Malin Wallin (Designer och dramapedagog) och studenter från masterprogrammet Child Culture Design på HDK/Valand.

Barnkonventionen blev lag under 2020, vilket signalerar vad som kanske borde varit självklart från början – barn har rättigheter som ska respekteras och tas på allvar. Med förslaget ”Barnen bestämmer” kommer barnen få både makt och pengar att själva svara på frågan vad som ska hända under Göteborgs Stadstriennal. ”Barn och unga måste få testa på att vara delaktiga för att lära sig hur man blir delaktig”.

Juryn ansåg att förslaget hade ett direkt anslag, skapade tydligt samband mellan staden och de som kanske har allra minst makt över den – barnen – och hur den makten kan börja växa. Viktiga frågor om delaktighet och barns perspektiv lyftes i jurygruppen och inte minst en stark nyfikenhet – vad ska barnen hitta på?

Juryn har utgjorts av

Mohammed Ali (Mixgården, Hammarkullen)
Pernilla Appelqvist (Göteborgs dans- och teaterfestival)
Ioana Leca (GIBCA, Göteborg International Biennial for Contemporary Art)
Helena Karlsson Haner (trafikkontoret)
Daniel Terres (Urban Konst, Göteborgs Konsthall)
Malin Finlöf (Stadstriennalen, stadsbyggnadskontoret)
Cecilia Helsing (Stadstriennalen, stadsbyggnadskontoret)

Övriga inskickade bidrag:

Alice Dyer: Parks for people
Alizée Serazin: Dancing with Poseidon
Amanda Cardell: Textilt verk Aniara
Anna Wentritt: Mobile Hot tub
Arne Person: HASSP
Bruno Goncalves: Amorphic garden
Dance Remainings: Humanography
Daniel Oppenheim: Aweffice Pop-up
Dibmoa Design: 400 fotobok
Egnahemsfabriken: new now
Emil Ekberg: teckning
Esperanza Guevara: Performance med garn
Kibandu Pello-Esso: Homemaking
Lars Daniel: Schackmatt
Lauris & Ching Yu: Spinning installation och Speedy camera
Linda Wardal: Fotbollsplans dans
Lukas Hamilcaro: Co-polis
Maja Lindborg mfl: A space of waste
Nicklas Lundberg: Ekerspel
search: Vandrivalen
Ulf Mejergren: Båtpark och Båtbro
Ulrika Jansson: The conference of birds

Open call

Open call är en form av öppen utlysning där vem som helst kan lämna ett svar. I det här fallet kunde vem som helst skicka in förslag för projekt eller program som kan genomföras under Göteborg Stadstriennal 2021.
Publicerad 21 januari 2021 (Uppdaterad 21 januari 2021)