Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är en plattform för att samtala kring och gemensamt göra stad. Ett forum för samtal och debatter kring aktuella stadsbyggnadsfrågor där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats i samtalet om staden.

Här nedan finner du länkar till vårt nyhetsbrev som kommer att gå ut kvartalsvis med upptrappning inför 2021. Vår ambition är att låta er läsare följa resan mot 2021, hur stadstriennalens innehåll och program byggs upp. 

 

 

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 24 april 2020)