Byggworkshop i Jubileumsparken

Nu fortsätter bygget av "Näsan i blöt", ett kombinerat uteklassrum och vattenlekplats.
Pågår till och med 22 september 2019

Under våren 2019 har det spanska arkitektkollektivet Recetas Urbanas tillsammans med cirka 100 personer byggt ”Näsan i blöt” – ett kombinerat uteklassrum och vattenlekplats – i Jubileumsparken. Målet har varit att tillsammans skapa ett lek- och lustfullt pedagogiskt rum som kan ge förståelse för vad som händer när regn faller och träffar hårda, mjuka, gröna, blå eller grå ytor i staden. Förutom vattenverktyg att leka med går det också att klättra, springa och vila sig under tak om energin tillfälligt skulle ta slut.

Nu kommer Recetas Urbanas tillbaka för att gemensamt med allmänheten utveckla platsen vidare genom att bygga bänkar kring uteklassrummet. Genom workshopen undersöks vad sittplatser har för betydelse för platsen och precis som förra gången är alla välkomna att delta i processen. Kom och såga, skruva, hamra, lyssna på musik och lär känna nya människor!

Mejla ditt intresse till gotworkshop@recetasurbanas.net Inga förkunskaper behövs! För att göra det enklare för oss att planera workshopen, vänligen fyll i formuläret nedan och bifoga det i mejlet.

Säkerhet: Eftersom vi kommer att använda verktyg som kan orsaka skada om de inte hanteras rätt kommer instruktioner om säkerhet och om hur verktygen ska hanteras att gås igenom dagligen och vi ber alla deltagare att följa dessa instruktioner noggrant. Se till att du tar med dig heltäckande skor och bekväma arbetskläder. Du som är under 15 år behöver ha med dig en vuxen, är du är mellan 15 och 18 år måste du ha ett intyg från förälder eller vårdnadshavare.

Datum: 18–22 september

Tid: kl 9.00–17.00 (Lunch 12–13.30. Ta med matlåda om du stannar hela dagen.)

Plats: ”Näsan i blöt”, vid Allmänna badet i Jubileumsparken, Frihamnen 7

Party! Söndagen den 22 september arbetar vi fram till kl 12 och firar sedan veckans arbete med en fantastisk bbq!

Varmt välkomna!

Benchmarking – building workshop!

During the spring 2019, the Spanish architectural collective Recetas Urbanas has built “Näsan i blöt” - a combined outdoor classroom and water playground - together with about 100 people, in the Jubilee Park. The project aimed to commonly create a pedagogical open room filled with play and curiosity to create a better understanding of what happens when rain falls from the sky hitting hard, soft, green, blue or grey surfaces of the city. In addition to water tools to play with, it is also possible to climb and run, or to rest under the roof if you run out of energy.

In September Recetas Urbanas are coming back to develop the place further by building benches around the outdoor classroom. Just like last time, everyone is welcome to take part in the process. We will drill, dig, hammer, saw and build while listening to music and meeting new people!

Sign up: Do you want to join us? Email your interest to gotworkshop@recetasurbanas.net. No prior knowledge required! To make it easier for us to plan the workshop, please fill in the form below and attach it to the email.

Security: Since we are using tools and machines that can be dangerous when handled incorrectly, instructions of safety and how to handle tools and machines will be reviewed daily. We ask for all participants to follow the safety directions with great care. Bring your own closed footwear and comfortable working clothes. If you are under 15, you must have an adult with you and if you are between 15 and 18 you must have a parent or guardian's certificate.

Date: September 18-22
Time: 9am-5pm (Lunchbreak 12-1.30 pm. Bring lunch if you are staying the whole day.)
Place: "Näsan i blöt", in the Jubilee Park, Frihamnen 7

Party! On Sunday the 22:nd of September we work until 12 and then we will celebrate the hard work of the week with a fantastic bbq!

Welcome!

Anmäl dig här

Vill du vara med och bygga vidare vid "Näsan i blöt"? Inga förkunskaper behövs. Fyll i formuläret nedan, spara ner det och döp om det till ditt namn, innan du skickar det till gotworkshop@recetasurbanas.net

Publicerad 20 augusti 2019 (Uppdaterad 29 augusti 2019)