Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är en plattform för att samtala kring och gemensamt skapa en stad. Ett forum för samtal och debatter kring aktuella stadsbyggnadsfrågor där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats i samtalet om staden.

2017

Vi tar oss an nya arenor och utmaningar för att väcka större intresse för stadens utveckling. Under 2017 medverkade stadstriennalen i Jubileumspaviljongen under Kulturkalaset. Vi berättade bland annat om arbetet med Göteborgs arkitekturprogram, koncept och program för Göteborgs stadstriennal 2018 och 2021 samt projektet Jubileumsparken där nya metoder prövas.

2016

För att hålla samtalet vid liv under mellanåren medverkade vi 2016 vid Bok & Biblioteksmässan under temat Staden. Det blev ett lyckat arrangemang och en bra kombination med föredrag och stadsmodellen. Många besökte vår monter och föredragen var välbesökta.

Video: Höga hus – himmel eller helvete?

Älska eller hata? Höga hus engagerar de flesta. Just nu pågår arbetet med en antologi om höga hus. Några av skribenterna – författare, praktiker, akademiker och samhälldebattörer – diskuterar för och emot. Medverkande: Gabriella Olshammar, institutionen för kulturvård Göteborgs Universitet, redaktör för antologin om höga hus.

Alla föreläsningar från Göteborgs Stadstriennal 2016 finns samlade i en playlist på Youtube.

2015

Vi är mycket glada och tacksamma för allas deltagande och engagemang under Göteborgs Stadstriennal 2015! Det blev en bra början av en händelserik resa fram till och med 2021. Många inspirerande samtal kring stadsutveckling, boendeformer och gemensamma rum ägde rum i Kajskjul 113 under Stadstriennalens tre dygn 16-19 september 2015. Därtill kom workshops, utställningar, mingel och framträdanden.

Video: Akay om ”Kulturen och staden”

Staden är inte bara form, utan lika mycket innehåll. Kan kulturen göra staden begriplig och tillgänglig för fler? Konstnären Akay om hur man kan arbeta med det offentliga rummet i praktiken. Video från Göteborgs Stadstriennal 2015.

Alla föreläsningar från Göteborgs Stadstriennal 2015 finns samlade i en playlist på Youtube.

Prenumerera på Stadstriennalens nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev går ut kvartalsvis med upptrappning inför 2021. Vår ambition är att låta er läsare följa resan mot 2021, hur stadstriennalens innehåll och program byggs upp.

Nyhetsbrev
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 21 september 2020)