Göteborgs Stadstriennal

Göteborgs Stadstriennal är en plattform för att samtala kring och gemensamt göra stad. Ett forum för samtal och debatter kring de mest brännande stadsbyggnadsfrågorna där både bransch och allmänhet bjuds in för att bidra. Tillsammans undersöker vi nya sätt att ta, ge och skapa plats i samtalet om staden.

Ett öppet forum kring stadsutveckling

Göteborgs Stadstriennal genomfördes 19–22 september. Det var många som tog plats i  samtalet om framtidens Göteborg. Sammanlagt var det över 70 programpunkter runt om i staden som innehöll såväl samtal, föredrag, filmvisningar, föreställningar, praktiskt byggande och workshops. 

Länkar till programmet hittar du nedan.

Göteborgs Stadstriennal är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och återkommer vart tredje år fram till 2021. Stadstriennalen inleddes 2015 och drivs av stadsbyggnadskontoret i samverkan med bland annat Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och institutioner, akademier och olika föreningar.

Följ oss på facebook och instagram!

 

Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 13 september 2019)