Bostad2021

Göteborg växer och vi blir allt fler invånare. För att möta bostadsbehoven gör Göteborgs Stad tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer en unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Satsningen kallas BoStad2021.

Projekt i BOSTAD2021

I BoStad2021 ingår 31 delprojekt, från Angered i norr till Frölunda i söder. Här nedan kan du klicka dig vidare till de olika projekten. Vill du veta mer om respektive detaljplan, besök Göteborgs Stads Plan- och byggsida.

Bostads2021_1920x1080_videobild.png

Bostad2021

BoStad2021 består av 31 detaljplaner och är ett för staden unikt samarbete. För första gången samverkar Göteborgs Stad och dess politiker med näringslivet i ett gemensamt projekt för att bygga fler bostäder. 

Bostadsbrist och en frustration hos lokala byggaktörer som kände att detaljplaneprocessen tog för lång tid gjorde att staden drog igång en specialsatsning. Målet var att hitta ett nytt arbetssätt som skulle kunna korta tiden från idé till färdigställda bostäder.

Det handlar om att komprimera planprocessen, arbeta tätare tillsammans både inom staden och med byggaktörerna, men också se till att alla förberedelser som projektering, bygglov med mera är klara så långt som möjligt när detaljplanen vinner laga kraft.

– Om allt är klart kan man köra igång med bygget direkt när detaljplanen är klar. Det sparar massor av tid och ger en kortare resa från idé till färdiga bostäder, säger Magnus Uhrberg, projektledare på fastighetskontoret.

Om allt är klart kan man köra igång med bygget direkt när detaljplanen är klar. Det sparar massor av tid och ger en kortare resa från idé till färdiga bostäder

Han konstaterar också att det verkar vara bra för alla parter med en tajt deadline att förhålla sig till.

– Dessa 7000 bostäder ska vara klara 2021. För att lyckas med det måste vi samarbeta och hitta lösningar på problem och utmaningar som dyker upp längs vägen.

Satsningens 7000 bostäder är fördelade på 31 projekt där 27 olika byggaktörer är involverade. Förutom ett särskilt samverkansforum med byggaktörerna har stadens förvaltningar ett gemensamt projektrum.

Projektledare för BoStad2021 är från vänster Maria Lejon, stadsbyggnadskontoret, Magnus Uhrberg, fastighetskontoret och Agneta Thörnqvist, trafikkontoret.

Rekordstort bostadsbyggande

”I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.”

Martin Öbo, fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Göteborg får 53 000 nya bostäder på tio år
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 14 februari 2018)