Hela Göteborg – Utställning 18 maj–1 juni

Välkommen till en utställning om Hela Göteborg på Stadsbiblioteket, 18 maj–1 juni. Här visas det växande Göteborg med filmer, digitala rundturer, virtuella promenader, föredrag, debatter och information.

Hela Göteborg – Så skapar vi en storstad som håller ihop

Göteborg är en stad som växer, snabbt och mycket. Just nu pågår en stor satsning att göra Göteborg till en tätare, skönare, närmare och grönare storstad, en hållbar stad som är öppen för världen. Om detta vill vi berätta i vår utställning på Stadsbiblioteket som pågår mellan 18 maj och 1 juni.

Utställningen är lättsam, inspirerande och lite lekfull och syftet är att öka förståelse och kännedom om att Göteborg växer. Besökaren ska få lite mer kunskap om stadens vision för stadsutvecklingen och ha upplevt helheten. Det byggs inte bara här och där: det planeras för framtidens stad.

Utställningen berättar om hur, och varför staden växer, om aktuella och kommande stadsbyggnadsprojekt och att Göteborg växer med eftertanke och omtanke.

Vill engagera och inspirera
Utställningen berättar om hur, och varför staden växer, om aktuella och kommande stadsbyggnadsprojekt och att Göteborg växer med eftertanke och omtanke. Det kommer att finnas möjlighet att ta digitala och virtuella promenader i framtidens stad och lyssna till föredrag och debatter om en stad i utveckling.

– Vi vill berätta om stadsutveckling, vad som är på gång och hur det blir i framtiden. Vi vill också engagera och inspirera besökarna att själva delta i att skapa framtidsbilder, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs Stad.

Minecraftutmaning
Förutom en informationsdel i utställningshallen där också digitala verktyg som Min stad, olika 3D-modeller över stadsutvecklingsprojekten i staden finns också på plats, så kommer det att arrangeras olika programpunkter på Trappscenen: föredrag, frågestunder och paneldebatter.

Det kommer även att skapas en utmaning för Göteborg i Minecraft, ”Bygg din drömstad” i samarbete med Stadsbibliotekets ungdomsavdelning Dynamo.

Utställningen invigs kl 12:00 den 18 maj och kommer att vara öppen från 11.30-19.00 vardagar, 11.30-16.00 fre 26 maj och 12.00-16.00 helger.

Måndag 22 maj


12.30–13.30 + 16.30–17.30  Klimat och grönområden

TRAPPSCENEN

 • Så säkrar vi Göteborg mot extremt väder. Ulf Moback, klimatstrateg, stadsbyggnadskontoret.
 • Stadens gröna rum, hur vi jobbar med parker och naturområden i Göteborg. Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare.

Tisdag 23 maj


16.30–17.30  Speed meeting med politiker

UTSTÄLLNINGSHALLEN

Få 5 minuters enskilt samtal med en politiker.

Onsdag 24 maj


12.30–13.30  Hur rör vi oss i staden och hur ska cyklingen öka?

TRAPPSCENEN

 • Vad görs nu och vad behöver göras framöver för att Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad? Malin Månsson, trafikplanerare trafikkontoret.
 • Hur kan självkörande bilar bli en del av stadsutvecklingen? Vilka risker och möjligheter finns med den nya tekniken. Anna Svensson, processledare innovation stadsbyggnadskontoret.
 • Linbanan. Per Bergström-Jonsson, trafikkontoret
 • Västlänken. Peter Wannding och Lina Gudmundsson, trafikkontoret
 • Hisingsbron. Carl-Anton Holmgren, trafikkontoret

Måndag 29 maj

 

12.30–14.00   Historiska Göteborg

TRAPPSCENEN

 • Arkeologi i Nya Lödöse. Christina Rosén, projektledare Staden Nya Lödöse.
 • 1600-talets Göteborg som film och virtuell verklighet. Berättelsen om arbetet bakom filmen och om hur historien kom till liv. Filmen är del av Göteborgs 400-årsjubileum. Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret och Tom Wennberg, antikvarie på stadsmuseet.
 • Min stad och Göteborg berättar. Robin Nilsson, visualiserare stadsbyggnadskontoret och Håkan Strömberg, museipedagog stadsmuseet.
 • Göteborgs försvunna eller framtida innerstad. Lukas Memborn, arkitekt, stadsbyggnadskontoret.

15.30–17.00   Historiska Göteborg 

TRAPPSCENEN

 • Liv och död i Nya LödöseAnnie Hansson och Karolina Müller, arkeologer Staden Nya Lödöse
 • 1600-talets Göteborg som film och virtuell verklighet. Berättelsen om arbetet bakom filmen och om hur historien kom till liv. Filmen är del av Göteborgs 400-årsjubileum. Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret, Tom Wennberg, antikvarie på stadsmuseet och Maria Forneheim, utställningsproducent stadsmuseet.
 • Min stad och Göteborg berättar. Robin Nilsson, visualiserare stadsbyggnadskontoret och Håkan Strömberg, museipedagog stadsmuseet.

 

17.00–19.00   Den jämlika staden

TRAPPSCENEN

 • Så bygger göteborgarna Jubileumsparken – en plats för alla. Kristoffer Nilsson, processledare stadsbyggnadskontoret.
 • Stadsplanering med ett barnperspektiv Mariella Petersson, utvecklingsledare socialresursförvaltning
 • Nya arbetssätt för ett socialt hållbart och jämlikt Göteborg. Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör.
 • Orientera efter samma karta. Ulrika Lundqvist, processledare Jämlikt Göteborg stadsbyggnadskontoret.

Torsdag 1 juni


16.30–17.00   Avslutning  Minecraftutmaningen ”Bygg din drömstad”

TRAPPSCENEN

17.00–18.00   Paneldebatt: Hur gör vi den gröna och nära storstaden möjlig?

TRAPPSCENEN

Paneldebatt om stadsutveckling. Björn Siesjö, stadsarkitekt Gunilla Grahn Hinnfors, ansvarig stadsutvecklingsfrågor, Västsvenska Handelskammaren, Ola Nylander, professor Chalmers, Maria Lejon, Bostad2021, Alvar Palm, Yimby ch Patrik Andersson, jagvillhabostad.nu

 

Programmet kommer att uppdateras. Vi reserverar oss för ändringar.

Bygg om Göteborg i Minecraft

Hur tycker du att staden ska utvecklas? Hela Göteborg finns i Minecraft – och det är gratis att ladda ner. Utforska staden och bygg om miljöerna som du vistas i till vardags.

Mer om Minecraft

Projekt med hållbarhet i fokus

Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. En sådan utveckling kräver att vi tänker hållbart. För vi vill bygga en stad som vi kan lämna över till våra barn med stolthet.