Jämlikhet

Göteborgs Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik stad. Vi ska minska skillnader i livsvillkor och hälsa för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. Arbetet gör vi i samverkan med näringsliv, myndigheter och civilsamhälle.

Målet är att Göteborg ska vara en jämlik stad

”Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra livsvillkoren för invånarna i form av stöd, omsorg, skola och hållbar stadsutveckling.”

Ulrika Lundquist, processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer.

 

Intervju om jämlikhet

Vad tycker du om den här webbplatsen?

Hjälp att att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår mini-undersökning med endast en (1) fråga. Det tar mindre än en minut. Tack för dina synpunkter!

Svara på frågan
Publicerad 7 februari 2018 (Uppdaterad 28 februari 2018)