Jobb

Göteborg står inför den största och mest omfattande stadsutvecklingen i modern tid. Här ska investeras 1000 miljarder kronor de närmsta 20 åren. Nu behöver staden rusta upp med en av de viktigaste byggstenarna – arbetskraften.

Den här sidan är under ombyggnad

Just nu gör vi tekniska förändringar på webbplatsen. Vi ber om ursäkt för att vissa funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det innebär 53 000 nya bostäder i Göteborg under de närmaste tio åren. Utöver det ska även en linbana, en ny bro över älven och Västlänken bli verklighet.

De enorma byggprojekten kommer att kräva en löpande och säker kompetensförsörjning för att hålla planeringen och uppnå resultat. Sofia Ymén är projektledare för ett unikt samarbete mellan vissa av kommunens förvaltningar och några av de kommunalt ägda bolagen som gemensamt berörs av Göteborgs Stads stadsutvecklingsuppdrag.

– Vi vill och behöver tillsammans hitta nya vägar till kompetensförsörjningen. Göteborgs Stad arbetar redan på flera fronter med att locka fler att studera till tekniska yrken. I det här projektet ligger fokus på att attrahera och behålla yrkesverksamma och på att säkerställa att vi har en stor bredd av arbetsplatser med utmanande, spännande och varierande arbetsuppgifter att erbjuda, säger hon.

Som arbetsgivare blir det viktigt för Göteborgs Stad att skapa ytterligare fler hållbara och innovativa arbetsplatser där alla medarbetares kreativitet tas tillvara, arbetsplatser som tillgodoser både en god arbetsmiljö och balans i livet.

”Vi ser att den inhemska kompetensen inte kommer att räcka till utan vi kommer på olika sätt att behöva bredda oss på arbetsmarknaden.”

”Vi vill och behöver tillsammans hitta nya vägar till kompetensförsörjningen. Göteborgs Stad arbetar redan på flera fronter med att locka fler att studera till tekniska yrken. I det här projektet ligger fokus på att attrahera och behålla yrkesverksamma och på att säkerställa att vi har en stor bredd av arbetsplatser med utmanande, spännande och varierande arbetsuppgifter att erbjuda" säger Sofia Ymén, projektledare kompetensförsörjning Göteborgs Stad.

– Vi ser att den inhemska kompetensen inte kommer att räcka till utan vi kommer på olika sätt att behöva bredda oss på arbetsmarknaden och till exempel ta tillvara teknisk kompetens även hos medarbetare som ännu inte behärskar det svenska språket, projektet har ett sånt fokus också, säger Sofia Ymén.

För att klara av den snabba byggtakten har Göteborgs Stad startat bolaget Framtiden Byggutveckling som för allmännyttan ansvarar för all nyproduktion av hyreslägenheter.

– Vårt uppdrag är att kraftigt öka byggtakten och att bygga över hela staden. Det kan vara i våra ytterområden långt från stadskärnan, men det handlar också om att låta staden växa ihop, säger Anna Nordén, utvecklingschef på Framtiden Byggutveckling.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och det är något som vi jobbar aktivt med. Till oss kommer de som vill vara med och bidra till samhällsutvecklingen och de stora utmaningarna vi har framför oss, säger hon.

De enorma byggprojekten i Göteborg, som exempelvis de nya kvarteren på Skeppsbron, kommer att kräva en löpande och säker kompetensförsörjning för att hålla planeringen och uppnå resultat. Som arbetsgivare blir det viktigt för Göteborgs Stad att medarbetares kreativitet tas tillvara, arbetsplatser som tillgodoser både en god arbetsmiljö och balans i livet.

Temasidor

Dessa sidor är under uppbyggnad. Fler sidor kommer att tillkomma framöver.

Vad tycker du om den här webbplatsen?

Hjälp att att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår mini-undersökning med endast en (1) fråga. Det tar mindre än en minut. Tack för dina synpunkter!

Svara på frågan
Publicerad 2 februari 2018 (Uppdaterad 16 februari 2018)