Björn Siesjö, stadsarkitekt, och Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare.

Samtal om hur vi gestaltar den nya staden

Välkommen till stadsbibliotekets trappscen torsdagen den 8 november kl. 18 för ett samtal om Göteborgs Stads arkitekturpolicy och om gestaltningen av framtidens Göteborg.

Hur ska stadens se ut i framtiden och hur påverkar en arkitekturpolicy olika stadsutvecklingsprojekt? Det är några av frågorna när Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö pratar med utgångspunkt ur arbetet med stadens arkitekturpolicy på stadsbibliotekets trappscen.

Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare och nyligen utsedd till Sveriges första riksarkitekt, medverkar också och tillsammans pratar Björn och Helena om hur den nationella arkitekturpolitiken påverkar Göteborg och stadens arkitekturpolicy.

Publicerad 5 november 2018 (Uppdaterad 6 november 2018)