Appen där göteborgarna sätter hinder på kartan

Dålig belysning, höga trottoarkanter eller skyltar som står i vägen. Stadsmiljön kan innehålla många hinder. Nu ska dessa hinder kunna anmälas direkt i den nya appen Anmäl hinder.

Så här använder du appen

  1. Först markerar du vilket typ av hinder det handlar om.
  2. Därefter visar du var hindret finns genom att skriva en kort text om hur det hindrar dig eller någon annan. Bifoga gärna en bild som du tar med mobilkameran.
  3. Lämna kontaktuppgifter om du vill veta hur ärendet hanteras.

En trög dörr kan vara ett alltför tufft hinder. Men det är ofta ett enkelt avhjälpt hinder.

”Ett väldigt stort steg för tillgängligheten”

Alla anmälda hinder som anmäls via appen hanteras av Göteborgs Stad som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Enligt lagen har kommunerna ansvar för att se till att enklare hinder som försvårar tillgängligheten på allmänna platser blir fixade.  Men det här är ett mycket eftersatt område. En undersökning från Boverket visar att bara nio procent av landets kommuner anser sig ha tillräckliga resurser för att kolla så att lagen efterlevs. I lagtexten benämns åtgärderna som enkelt avhjälpta hinder (EAH).

Nu är det tänkt att det ska bli bättre fart på detta arbete, och Göteborg vill gå i spetsen med en app för allmänheten, och det är fritt fram för andra kommuner att kopiera den.

”Med appen kan hindret anmälas på plats, och på några sekunder.”

– Hittills har vi haft ett ganska krångligt system, där den som vill anmäla ett hinder måste skriva ut en blankett , fylla i och posta den. Med appen kan hindret anmälas på plats, och på några sekunder, säger Andreas Johansen, projektledare på Göteborgs stads fastighetskontor.

Anmälan hanteras av kommunen som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Här är några exempel på vad som kan vara enkelt avhjälpta hinder.

  • I en reception: Det saknas en låg disk.
  • I en entré: Dörren är för tung att öppna.
  • På toaletten: Det är för dålig belysning.

– Även om hindren framförallt har konsekvenser för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga så är appen till för alla som rör sig i staden. Här har var och en möjlighet att hjälpa staden att bli bättre för alla, säger Andreas Johansen.

Erik Johansson Lönnroth, verksamhetsledare och ombudsman på Synskadades Riksförbund Göteborg, har testat appen ett par gånger.

– Det är en väldigt bra grej att göra det enklare för medborgarna att kunna anmäla hinder i gatubilden, och kanske framför allt för grupper med funktionsvariationer.

Var brister det oftast i stadsbilden?

– Utomhus, oftast i gatumiljön. Det kan var underhållsarbeten eller att butiksägare satt ut skyltar som försvårar för synskadade.

Även Sofia Jönsson, ombudsman på DHR, ser positivt på appen.

– Den innebär ett väldigt stort steg för tillgängligheten. Nu blir det förhoppningsvis fler som anmäler hinder i stadsmiljön eftersom det blivit så mycket enklare. Tidigare var man tvungen att skriva ut en blankett och posta den. Det glömmer man ju tills man kommer hem.

Arbetet med att ta fram appen har redan rönt uppskattning och positiv respons. Den är en av 33 projekt som valts ut bland 468 bidrag och nominerats till Kvalitetsmässans GötaPris, som delas ut vartannat år.

Text: Göteborgs Stad Fastighetskontoret och Leonore Nordin

Denna text är delvis tidigare publicerad i Vårt Göteborg 7 mars 2017.

Det går också bra att anmäla hinder via post, telefon och e-post

Du kan självklart också kontakta Göteborgs Stad via e-post eller vanlig post, eller ringa Kontaktcenter på 031-365 00 00. Appens syfte är att bredda och förstärka möjligheterna att anmäla enkelt avhjälpta hinder, och kompletterar därför de vanliga sätten att höra av sig till kommunen.

Postadress:
Göteborgs Stad
Fastighetskontoret
Box 2258
403 14 Göteborg

E-post: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Öppen källkod

Appen Anmäl hinder har öppen källkod. Det innebär det att vem som helst i världen fritt kan kopiera källkoden för att skapa en egen app med samma syfte och funktion. Rent praktiskt kan alltså andra kommuner använda källkoden och relansera appen för sina egna kommuninvånare.

Öppen källkod från Göteborgs Stad

Här blir det lätt att gå och cykla

Många platser i staden anpassas för att det ska vara enkelt och tryggt att gå och cykla. Här är tre stadsutvecklingsprojekt där bilen inte kommer i första hand.