Göteborg får 53 000 nya bostäder på tio år

Bostadsbyggandet ökar nu mycket kraftigt visar en prognos för 2017-2026 från fastighetskontoret.

Rekordstort byggande

2017 beräknas 3 000 bostäder bli inflyttningsklara. Om två år byggs det dubbelt så många för att sedan år 2021 öka till cirka 8 000 färdiga bostäder. Därefter sjunker bostadsbyggandet men kommer ändå att ligga på en fortsatt hög nivå om cirka 5 000 färdiga bostäder per år. Detta kan jämföras med att Göteborg under de senaste fem åren i genomsnitt fått 2 400 färdiga bostäder per år.

I fastighetskontorets prognos ingår satsningen BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie produktion, fram till och med Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

– I dagsläget byggs det lika många bostäder som på miljonprogrammets tid. Det är mycket glädjande att se att vårt hårda arbete ger resultat! Trots detta återstår mycket arbete och en utmaning för att lyckas är att hantera och möta den överhettning som riskerar att uppstå både i staden och byggsektorn. Vi har ett uppdrag att bygga den hållbara staden och här är bostäder en viktig faktor, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör för Göteborgs Stad.

Martin Öbo är fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.

Hälften hyresrätter
De flesta av bostäderna mellan åren 2017-2021 blir i flerfamiljshus. Hälften blir hyresrätter, inklusive studentbostäder, och hälften bostadsrätter.

Det kommer att byggas i alla stadsdelar. Två stadsdelar sticker ut, Lundby och Askim-Frölunda-Högsbo som beräknas få cirka 10 000 bostäder vardera fram till år 2026. Även Örgryte-Härlanda får många nya bostäder, cirka 6 000 bostäder de kommande tio åren.

Osäkerhetsfaktorer
Prognosen innehåller projekt som har hunnit olika långt. I en del är detaljplaner redan antagna, i andra pågår planarbetet medan det i andra projekt så har planarbetet bara startats. Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer. Bland annat gäller det brist på kapacitet och kompetens både i stadens förvaltningar och bolag och i byggbranschen. Exempelvis brist på personal inom olika yrkesgrupper men även maskiner och material. En annan riskfaktor kan vara om konjunkturen viker, vilket förändrar både möjligheterna att finansiera bostadsbyggena och människors efterfrågan på bostäder.

Text: Nils Svensson

Dubblad takt

Byggboomen beräknas toppa på cirka 8 000 nya bostäder 2021. Sedan pekar prognosen på 5 000 per år till och med 2026.

Kraftig ökning

"I dagsläget byggs det lika många bostäder som på miljonprogrammets tid. Det är mycket glädjande att se att vårt hårda arbete ger resultat!"