Parkeringsplatser påverkas när Göteborg utvecklas

Närmare 7 000 parkeringsplatser kommer att påverkas av byggen runt om i Göteborg de kommande åren. Framförallt handlar det om de centrala delarna, där var femte p-plats påverkas. När det gäller stora infrastrukturprojekt som Västlänken och Hisingsbron är ambitionen att fullt ut ersätta de parkeringar som berörs, vilket är en utmaning.

Här blir det lätt att gå och cykla

Många platser i staden anpassas för att det ska vara enkelt och tryggt att gå och cykla. Här är tre stadsutvecklingsprojekt där bilen inte kommer i första hand.