Rullande lekpark skapar kreativa byggplatser

I en stad måste det finnas ytor och aktiviteter för alla – stor som liten. När Göteborg utvecklas är det viktigt att även de allra yngstas behov tillgodoses. ”Våra lekplatser är några av stadens viktigaste mötesplatser”, säger Jakob Andreasson, avdelningschef på park- och naturförvaltningen.

När staden byggs ut är det inte bara vuxna som bygger. På bygglekplatsen Pop up får barn i alla åldrar skapa sina egna konstruktioner.

En vit skåpbil med texten ”pop up” står parkerad på en av gräsmattorna vid Positivparken i Frölunda. Bord fyllda med verktyg, virke och färger står uppställda runt omkring. Vid borden är det fullt av barn i alla åldrar, i full gång med att såga, spika, skruva och måla. Kreativiteten flödar bland de unga snickarna.

Bygglekplatsen pop up är en mobil bygglekplats som åker ut till olika stadsdelar och erbjuder barn och unga möjligheten att testa på att snickra och skapa sina egna verk. Bilen rullar mellan olika platser, från juni till september.

– Det handlar om att ge barn chansen att pröva på, att de får lära genom att göra. Sen är det också viktigt att vi kommer ut till hela staden så att alla får testa, säger Lisa-Marie Bengtsson, barnkulturdesigner och en av de anställda på den mobila bygglekplatsen.

”Det handlar om att ge barn chansen att pröva på, att de får lära genom att göra. Sen är det också viktigt att vi kommer ut till hela staden så att alla får testa.”

Ingen är för liten för att testa på att bygga. Isabelle Amkell, 2 år får hjälp av Lisa-Marie Bengtsson att spika i en plugg.

Kreativiteten flödar på bygglekplatsen. Bilen kör runt till olika platser i staden från juni till september.

Att se till barnens bästa när det kommer till utvecklandet av staden är ett viktigt arbete och något man jobbar på inom Göteborg.

– Skapar trygga och tillgängliga platser för barn blir det ofta bra för alla, säger Jakob Andreasson, avdelningschef på park- och naturförvaltningen och fortsätter:

– När det ska byggas nya områden är en av våra roller på park- och natur att se till så att det finns lekplatser och grönytor som tillgodoser barnens behov i staden. När staden blir tätare är det extra viktigt att det finns ytor som har många kvalitéer.

När staden blir tätare är det extra viktigt att det finns ytor som har många kvalitéer.

För att skapa ännu bättre trygghet har Göteborg stad fem bemannade lekplatser och snart kommer det en sjätte.

– Idag har vi Positivparken, Plikta, Hammarparken, Actionparken och Byggleken i Biskopsgården och det kommer att byggas en vid Galaxen i Kortedala. Att ha bemannade lekplatser ger en ökad stimulans för barnen och bättre trygghetskänsla, säger Jakob Andreasson.

Ella Söderholm, 7 år från Tuve får hjälp med att såga av Lisa-Marie Bengtsson. ”Det handlar om att få barnen att utforska själva”, säger Lisa–Marie Bengtsson.

Två av de unga byggarna på pop up–byggleken är Ella Söderholm, 7 år från Tuve och Rut Hermansson, 6 år från Frölunda. För båda är det första gången som de snickrar.

– Jag har inte använt några verktyg innan, säger Ella Söderholm och visar upp den robot som hon håller på att bygga på.

– Jag bygger också en robot, säger Rut Hermansson.

Jakob Lindberg är fritidspedagog och jobbar med pop up–byggleken. Han och Lisa-Marie är hela tiden närvarande i byggandet och hjälper barnen att såga, borra och hålla i spikar.

– Att vi skulle åka ut och erbjuda bygglek var en idé från en medarbetare. Har någon en bra idé lyssnar man på det och genomför den. Jag tycker Göteborg stad är bra på det, säger Jakob Lindberg.

Lisa-Marie Bengtsson och Jakob Lindberg bemannar Pop up–byggleken. ”Det är så roligt att jobba med barn, de är så glada”, säger Jakob Lindberg.

Sammanlagt förfogar park- och naturförvaltningen över 290 lekplatser runt om i staden. Allt från de stora bemannade till de små lokala kvartersparkerna.

Vid Positivparken fortsätter byggandet och det spikas och sågas med glädje och energi.

– Det är kul att se barnen gå från frustration till att de är nöjda över vad de har skapat, säger Lisa-Marie Bengtsson.

– Det är så roligt att introducera barn till hantverk och skapande, säger Jakob Lindberg.

Text: Karl Jansson
Bild: Jonas Tobin

Appen visar vägen till lekplatsen

Det ska vara enkelt att leka i Göteborg. I appen Lekplatsen hittar du 180 lekplatser via karta och du kan även söka utifrån lekredskap. Hitta dina favoritlekplatser och gör en upptäcksfärd till andra sidan stan!

www.lekplatsappen.se