Så kan Frihamnen bli ett socialt blandat boende

Den nya stadsdelen som planeras i Frihamnen ska vara till för alla, oavsett plånbok och bakgrund. Nu arbetar Göteborgs Stad tillsammans med byggherrarna på en plan som ska se till att de som har svårt att få bostad på annat sätt ska ha första tjing på de billigare lägenheterna.

Frihamnen är ett av de största områdena inom stadsutvecklingssatsningen Älvstaden på båda sidor av Göta älv.

Enligt beräkningar kan totalt cirka 25 000 lägenheter byggas i Älvstaden fram till 2035 och redan jubileumsåret 2021 ska 1 000 bostäder och lika många arbetsplatser vara färdiga i Frihamnen.

Samtidigt finns tydliga politiska mål om att bygga en stad för alla, vilket konkret innebär att det måste byggas billigare bostäder än vad som vanligen sker i dag.

Skarpa krav på maxhyror
– I och med att staden äger i princip all mark i Frihamnen har vi kunnat ställa skarpa krav på dem som vill bygga, säger Kristian Käll, Älvstranden Utveckling.

– Staden har satt maxnivåer för hyrorna i en viss del av de nya hyresrätter som produceras. Nu jobbar vi tillsammans med byggherrarna bland annat på att lösa frågan om hur vi ska se till att det verkligen är folk som har svårt att få bostad på annat sätt som har första tjing på de billigare lägenheterna.

Nu jobbar vi tillsammans med byggherrarna bland annat på att lösa frågan om hur vi ska se till att det verkligen är folk som har svårt att få bostad på annat sätt som har första tjing på de billigare lägenheterna.

240 familjer saknar bostad
Hur detta ska ske är ännu på idéstadiet. En möjlig väg skulle kunna vara att bostäderna hyrs ut via Boplats Göteborg, fast med ett inkomsttak – det vill säga att den som ska hyra lägenheten inte får ha alltför hög inkomst.

– Det är en av flera idéer som vi har diskuterat. En annan är att ge förtur till vissa specifika oetablerade grupper. I staden finns till exempel just nu runt 240 barnfamiljer med cirka 600 barn som saknar varaktig bostad. Det är viktigt både för oss och för byggherrarna att vi får en träffsäkerhet så att de som flyttar in verkligen är människor som har svårt hävda sig på den framtida bostadsmarknaden i Frihamnen, säger Kristian Käll.

Lokal testarena
Ett av målen för Älvstaden, där Frihamnen ingår, är att vara en testarena för nya idéer och metoder.

– I dag saknas det ekonomiska incitament för att bygga ekonomiskt tillgängliga bostäder. Om vi bara fortsätter som förut riskerar vi att bara bygga för människor med hög inkomst, och då är det många som inte kommer in på bostadsmarknaden i Älvstaden. På sikt tror jag att det behövs statliga insatser för att lösa problemet, men i Frihamnen testar vi i Göteborgs Stad vad vi kan göra i ett lokalt perspektiv, säger Kristian Käll.


Text: Kalle Lekholm

Detta är en artikel från www.vartgoteborg.se, ursprungligen publicerad 2017-03-20

Mer om Frihamnen

Tre andra delområden i Älvstaden

Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek när Älvstaden breder ut sig på båda sidor av älven. Genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.